Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Smart Care Shirt

Looptijd: van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019
Plattegrond van de locatie van het project

COPD is een progressieve chronische longziekte die gekenmerkt wordt door vernauwde luchtwegen en/of een aantasting van de longblaasjes. COPD patiënten hebben last van chronisch hoesten, geven slijm op en zijn vaak kortademig en benauwd. Het aantal COPD patiënten neemt nog steeds toe, evenals het aantal patiënten met een (zeer) ernstige vorm van COPD. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat COPD in 2030 wereldwijd op de derde plaats van doodsoorzaken staat. Nederland telt momenteel 600.000 COPD patiënten en de zorgkosten bedragen €443 miljoen per jaar.
Een van de belangrijkste oorzaken van kortademigheid bij COPD-patiënten is dynamische hyperinflatie (DH). DH wordt gekenmerkt door te ver opgeblazen longen en treedt op tijdens inspanning wanneer de patiënt herhaaldelijk minder lucht kan uitademen als gevolg van de luchtwegvernauwing dan hij inademt. Patiënten met DH hebben moeite met ademen en gaan daarom inspanning vermijden. Een afname van beweging is sterk gecorreleerd aan het welzijn en mortaliteit van de COPD patiënt. Het is dus van belang om DH tijdig op te sporen en te behandelen.
MedWear ontwikkelt een tool (“Smart Care Shirt”) om bij COPD patiënten DH te kunnen vaststellen. De tool bestaat uit een biometrisch shirt dat adempatronen (o.a. ademfrequentie en hoeveelheid lucht per ademteug) meet op basis van RIP technologie (zie H3) en algoritmes om de meetgegevens te analyseren. Het Smart Care Shirt is gebaseerd op een biometrisch shirt voor (top)sporters en is zodanig aangepast dat het door COPD patiënten gedragen kan worden, d.w.z. beschikbaar in alle (incl. zeer grote) maten en voorzien van een rits. Sporters hebben voldoende aan de gemeten adempatronen, maar om DH te kunnen vaststellen moeten de data bewerkt en geanalyseerd worden met algoritmen. MedWear heeft een Nederlands patent en een internationaal patent aangevraagd op de analysemethode. Een beta versie van een algoritme op basis van dit patent is ontwikkeld en getest. Aangetoond is dat met dit prototype op basis van de gemeten adempatronen DH kan worden vastgesteld.
In dit project werken MedWear, Relitech, Radboudumc en de UTwente aan het optimaliseren van het huidige prototype van het Smart Care Shirt. Radboudumc voert vervolgens een klinische validatiestudie uit om te bepalen of het systeem betrouwbaar, reproduceerbaar en met voldoende nauwkeurigheid DH kan meten. Op basis van vele gesprekken met longartsen, paramedisch personeel en vertegenwoordigers van farma bedrijven is duidelijk geworden dat MedWear met het Smart Care Shirt een unieke propositie in handen heeft. Daarvan getuigt in het bijzonder het feit dat gerenommeerde private bedrijven als Boehringer-Ingelheim en AstraZeneca bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het shirt.
Na afloop van het project kan MedWear het Smart Care Shirt als tool voor de diagnostiek van DH op de klinische- en paramedische markt introduceren. Ziekenhuizen kunnen het Smart Care Shirt toepassen als een additioneel, patiëntvriendelijker en betrouwbaarder diagnostisch tool voor de meting van DH. De metingen van DH vinden nu nog plaats op basis van een ingewikkeld protocol in een laboratorium setting. Voor fysiotherapiepraktijken en revalidatiecentra wordt het Smart Care Shirt een geheel nieuwe tool waarmee zij de zorgverlening aan COPD patiënten kunnen verbreden.
Met marktintroductie op de (para-)medische markt zet MedWear tevens een belangrijke stap richting marktintroductie van het Smart Care Shirt als eHealth tool. De patiënt draagt dan het shirt thuis tijdens de dagelijkse werkzaamheden of oefeningen terwijl de adempatronen worden gemeten. De patiënt krijgt deze gegevens (grafisch) gepresenteerd op de tablet of Smartphone, en kan ze uploaden naar het dashboard van de longarts, die op regelmatige basis een overzicht van de mate van DH ontvangt en op basis daarvan kan behandelen. De patiënt kan zelf op ieder gewenst moment DH vaststellen en in veel gevallen met ademhalingsoefeningen DH ook opheffen. Voor deze toepassing is alle technologie al ontwikkeld, waaronder de meetapplicatie, bestaande uit een user interface voor de arts, signaalverwerking, data opslag, en data processing.
MedWear verwacht een half jaar na afloop van het project het Smart Care Shirt op de klinische en paramedische markt te kunnen introduceren. Twee jaar later volgt marktintroductie als eHealth tool. Vijf jaar na marktintroductie verwacht MedWear een cumulatieve omzet van € 15 miljoen te hebben gegenereerd en 11 werknemers in dienst te hebben.


Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen