Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Smart City Water Systems

Looptijd: van 5 juli 2016 tot 31 maart 2021

Een aantal Zuid-Nederlandse MKB-bedrijven uit de sectoren HTSM en Maintenance wil in samenwerking met de gemeenten Breda en Roosendaal en de TU Delft een Living Lab oprichten voor de ontwikkeling van een Smart systeem voor het meten en analyseren van allerlei data in afvalwater, the Internet of Things. Dit project richt zich op het slim beheren van afvalwater en de bijbehorende infrastructuur, het rioolnetwerk. Vanuit zowel de stedelijke rioolbeheerders als de deelnemende gemeenten (Breda en Roosendaal) in dit project is het grote maatschappelijke belang hiervoor aangegeven:- Klimaatverandering en de toegenomen piekbelasting van riolen door overvloedige stortbuien en vergroting van het percentage verhard oppervlak -Beheersing en terugdringen van onderhoudskosten aan dure infrastructuur - Verbetering van handhaving milieuregels, bestrijding van (illegale) lozingen, calamiteiten - Vergroten van veiligheid en leefbaarheid .De innovaties die dit project in zich bergt betreffen de ontwikkeling van de nieuwe hardware, een zeer innovatieve meetring met sensoren die in grote aantallen tegen een lage prijs gemaakt kan worden en aangebracht in een rioolnetwerk. Dit meetsysteem werkt volcontinu en geeft een zeer betrouwbaar beeld van wat zich in het riool afspeelt. Een data platform met multi-dimensionele analyse zal in staat zijn om nieuwe en diepgravende inzichten te verkrijgen in aard, herkomst, vervuilingsgraad, patronen en nog allerlei onbekende verbanden en parameters omtrent het afvalwater in een stad. De meerwaarde voor de eindgebruikers (gemeente, waterschappen en rioolbeheerders) bestaat uit kostenbesparing, vergroting van kennis en inzicht en ontwikkeling van betere en effectievere beleidsinstrumenten voor milieu, waterhuishouding en veiligheid in een stad. Voor de deelnemende bedrijven bestaat de meerwaarde uit het gezamenlijk ontwikkelen van een reeks concrete, nieuwe producten en diensten die op de markt gebracht kunnen worden aan het einde van het project en waarmee nieuwe omzet kan worden gegenereerd. De potentiële markt is bijzonder groot en bestaat uit de 408 Nederlandse gemeenten, waterschappen, rioolonderhoudsbedrijven. Daarnaast is er ook internationale belangstelling voor de ontwikkeling van dit Smart City concept vanwege de grote mogelijkheden, de technieken zijn nadat ze ontwikkeld zijn en robuust blijken schaalbaar en internationaal te vermarkten. Het Living Lab en dit project zijn gericht op de versterking van het innovatiesysteem in Zuid-Nederland, gebaseerd op een crossover tussen de topsectoren HTSM en Maintenance en sluiten aan bij de RIS3 doelstellingen ‘gezondheid, demografie en welzijn’, ‘duurzame energie’, ‘klimaat, hulpbronefficiency’, en ‘inclusieve, veilige en innovatieve samenleving’.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen