Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SMART ENERGY LINK (SEL)

Looptijd: van 2 januari 2017 tot 2 januari 2020
Plattegrond van de locatie van het project

Doel van het project ‘Smart Energy Link - SEL’ is een ‘Lokaal Smart Grid’ methodiek te ontwikkelen voor het sturen van energiestromen, dit in de praktijk te
demonstreren en op basis van de resultaten de methodiek te optimaliseren om te kunnen schakelen naar brede implementatie. Uniek hierbij is dat het smart grid
slaat op alle types van energiestromen.
Demonstratie (10+4): Er worden binnen de looptijd van het project 10 SEL smart grid demonstraties gerealiseerd. Het project SEL faciliteert, begeleidt en
ondersteunt de volledige voortrajecten van deze demonstraties. De investeringen voor de demonstraties worden gedaan door en voor bedrijven, en vallen buiten de
budgettering van het project.
Door de specifieke bedrijvenmix en de reeds aanwezige infrastructuur/technologie, is er op elk van deze demolocaties een eigen specifiek zwaartepunt (unieke mix
van wind, zon, warmte, flexibiliteit, draagvlak, nabijheid, …). Door de gerichte keuze van de demonstratielocaties naar maximale verscheidenheid, worden een
maximaal aantal leerpunten geambieerd. Door de complementaire eigenschappen van de demonstratielocaties, vormt het project SEL als geheel een ideaal en
geloofwaardig demonstratie- en leerplatform. Op de 10 SEL-demonstratielocaties wordt 10% reductie van energieverbruik (>70 GWh/j), 28% energie uit
hernieuwbare bronnen (>196 GWh) en 5% efficiëntiewinst voor de resterende energiebehoefte (>6 miljoen €/j) geambieerd voor 2020.
Naast de 10 SEL smart grid demonstraties binnen de looptijd van het project, worden ook 4 demonstraties voorbereid. Hun complexiteit en o.a. nood aan verdere
technologische ontwikkelingen of onderzoek, maken dat hun realisatie pas voorzien wordt in jaar 4 of 5; buiten de looptijd van het project. Het project SEL spreekt
dan ook van 10+4 demonstraties.
De SEL-partners mobiliseren hiertoe én bedrijven én ontwikkelaars én netbeheerders om te komen tot het optimale energiemodel. Elk van deze partners bouwt
hiertoe verder op reeds lopende projecten en vertrekt vanuit hun locatiespecifieke facilitatorrol en gedegen expertise.
Zowel de 9 bedrijventerreinen (722 MWh/ha), als het winkelcentrum (3.180 MWh/ha) waar het 'Lokaal Smart Grid' wordt gedemonstreerd zijn uitermate energieintensief:
tot 18 maal het gemiddelde van verstedelijkt gebied.
Breed en kopieerbaar: De verschillen in het Vlaanderen-Nederland energielandschap, maar ook de verscheidenheid van de gekozen demonstratielocaties, maken
dat we de variabelen voor 'Lokale Smart Grids' breed kunnen beschouwen. Het biedt de mogelijkheid om de randvoorwaarden, optimalisatiemogelijkheden en
haalbaarheid op een realistische alsook kopieerbare manier te demonstreren. Hierbij werken we vanuit het oogpunt van de betrokken bedrijven en winkels en
optimaliseren we lokale clustering. Dit voor zowel hernieuwbare energieproductie, -afname, en -opslag, maar ook voor restwarmtegebruik en kansen naar
elektrische mobiliteit.
Zowel de schaalgrootte van SEL (de betrokken energie-hotspots vertegenwoordigen een energieverbruik van 707 GWh/j), als de nauwe samenwerking met
netbeheerders zorgt voor geloofwaardige en dus navolgbare demonstraties.
Grensoverschrijdende E-team-methodiek (12 Workshops): Om maximaal te kunnen leren van elkaar (partners - bedrijfsleven - netbeheerders) wordt er een uniforme methodiek ontwikkeld en gebruik gemaakt van een grensoverschrijdend 'E-team' (energieteam). Door middel van 12 workshops vinden alle partners,
alsook de betrokken bedrijven en netbeheerders, afstemming. Het project streeft in de workshops naar maximale leereffecten voor (1) begeleidingstrajecten en
uitwerking van de business cases voor energieprojecten (workshops 1-4), (2) terugkoppeling en inspraakmomenten voor de bedrijven / bedrijvenverenigingen bij de
opmaak van financieringsplannen en contracten (workshop 5-8), en (3) participatietrajecten voor energieprojecten (workshop 9-12).

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen