Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Smart Energy voor Huurders

Looptijd: van 15 februari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Sociale huurwoningen hebben een enorm potentieel voor het opwekken van zonnestroom. De uitrol van zonnepanelen in de sector is de afgelopen jaren goed op gang gekomen. De business case staat echter onder druk door het verdwijnen van de salderingsregeling en het lokale stroomnet levert steeds vaker beperkingen op. Veel woningcorporaties kiezen daarom voor maar 3 à 4 zonnepanelen per woningen, in plaats van 6 à 8 (of meer). Het potentieel wordt hierdoor bij lange na niet benut, terwijl dit met het oog op de energietransitie van groot belang is.

Een consortium van bedrijven, o.a. gesteund door woningcorporaties en netbeheerders, wil zorgen dat het potentieel wel benut wordt. Zij zien de oplossing in de datagedreven uitrol van energieopslag in combinatie met zonnepanelen. De terugverdientijd van opslagsystemen is onder normale omstandigheden in de huursector echter veel te lang. Het doel is daarom om a) schaalgrootte en efficiëntie te realiseren door de opslag onderdeel te maken van de grootschalige uitrol van zonnepanelen voor huurders en b) extra inkomsten uit energiehandel te genereren.

Dit werpt echter nieuwe drempels op. Zo is opslag niet in elke woning rendabel, is de installatie volledig maatwerk en stellen de energiemarkten strenge eisen aan onder andere - volume en snelheid van systemen. Daarom ontwikkelt men datagedreven energie-analysetechnieken om te bepalen waar de opslag rendabel ingezet kan worden. Ook ontwikkelt men nieuwe (geautomatiseerde) processen en trainingen omtrent installatie en beheer van de energieopslag. Om daarnaast aan de strenge eisen van de energiemarkt te kunnen voldoen ontwikkelt men een systeem om thuisaccu’s virtueel te combineren (‘poolen’) met grotere opslagsystemen, zodat deze gezamenlijk als een ‘Virtual Power Plant’ (VPP) aangestuurd kunnen worden.

Deze ontwikkelingen worden in de praktijk gebracht via in de ontwikkeling van een Opslag ESCO. Deze installeert en exploiteert de opslagsystemen in overleg met woningcorporaties. Het uitgangspunt daarbij is dat de huurders als het ware gratis een stukje van de accu ter beschikking krijgen. Daarmee kunnen ze profiteren van de bufferfunctie van de accu. Ook krijgen ze als vergoeding een deel van de handelsopbrengsten. Dit alles levert hen gemiddeld € 120 euro per jaar op.

De werking van de Opslag ESCO en de bijbehorende systemen en processen wordt in het project aangetoond aan de hand van een demonstratie. Daarbij zal het benodigde marktvolume worden gecreëerd om de energiehandel binnen de huursector te demonstreren.

Het verdienmodel van het consortium bestaat hoofdzakelijk uit de levering en exploitatie van de opslagsystemen. Dit resulteert binnen vijf jaar na het project in met de uitrol van het concept Smart Energy naar ruim 6.000 huurders, ongeveer € 20 miljoen aan investeringen in energieopslag en zo’n € 10 miljoen aan extra zonnepanelen. Daarmee levert het project ca. 30 FTE aan nieuwe werkgelegenheid op in de duurzame energiesector.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen