Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Smart Maintenance Labs

Looptijd: van 7 juni 2019 tot 1 januari 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Het project Smart Maintenance Labs heeft als doelstelling het realiseren van een nieuw en open
innovatiesysteem waarin tastbare Maintenance 4.0 toepassingen, onderhoudsontwikkelingen op
basis van disruptieve kennisontwikkeling, waaronder robotica, ontwikkeld worden die de industrie
veiliger, duurzamer en betrouwbaarder maken. De gedachte is dat hiermee de concurrentiepositie
van de regionale industrie (met een sterke focus op de procesindustrie) wordt verbeterd en de
maintenance sector wordt versterkt.
De chemische industrie in Nederland is qua omzet de vierde van Europa en de tiende wereldwijd.
Deze voor de Nederlandse economie essentiële basisindustrie is met 44.000 werknemers en € 50
miljard omzet per jaar goed voor 16% van de productie, 17 % van de export, 15% van de
investeringen en 13% van de uitgaven aan R&D. De gehele
industriesector biedt in de regio Zeeland – West-Brabant werk aan
naar schatting 35.000 mensen, waarvan veel in de chemische
industrie. De haven- en industriegebieden in Vlissingen, de
Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen, Bergen op Zoom en Moerdijk
zijn de motor van de regionale economie. In totaal draagt de
industrie, met een geschatte jaaromzet van €20 miljard voor 40%
bij aan de economie in de regio.
De huidige chemische industrie wordt sterk gedomineerd door multinationale ondernemingen, die
allen in de jaren 2000 middels efficiëntie programma’s als 6Sigma en LEAN hun organisaties uiterst
efficiënt hebben gemaakt. Strikte interne procedures moeten voorkomen dat onnodige fouten
gemaakt worden of werkprocessen cyclisch worden. Door deze uiterst efficiënte organisaties is er
weinig ruimte om nieuwe zaken te ontwikkelen die buiten de “core business” van het bedrijf liggen.
Innovaties in ondersteunende processen als onderhoud hebben dus vaak een lagere prioriteit
waardoor kansen blijven liggen; de zogenaamde innovatie paradox.
MKB-ondernemingen ontwikkelen bij uitstek innovatieve toepassingen, maar hebben het vaak lastig
om hun toepassingen ook fysiek toe te kunnen passen bij de grote multinationale asset owners, door
strenge interne regels voor wijzigingen en in/aankoop beleid van de groet bedrijven. In dit project
wordt er op vier gebieden gewerkt aan het realiseren van een open innovatie systeem.
1. Vraag articulatie bij het grootbedrijf – met name de asset owners in de chemische sector - door
KicMPi door interviews en workshops te organiseren.
2. Matchmaking tussen de vraagstukken en oplossingen, waarbij er voor de gedefinieerde
oplossingsrichtingen gescout en geselecteerd wordt op partijen die deze oplossingen kunnen
gaan bieden. Partijen worden in realisatie begeleid, afhankelijk van de behoefte;
3. Uitvoeren van projecten door het MKB om de innovatie te ontwikkelen en volledig af te
stemmen om de vraag. Er worden zowel reeds gedefinieerde alsnog te definiëren projecten
uitgevoerd;
4. Ontwikkeling en exploiteren van applicatie centra. Deze geven ruimte om innovaties te
ontwikkelen, te testen en te demonstreren.
Het project bestaat uit een consortium van 11 organisaties, waarbij er drie sterke, faciliterende
partijen betrokken zijn en 8 MKB-ondernemingen met een bewezen trackrecord op innovatie en een
grote bereidheid samen te werken en te ontwikkelen. KicMPi is aangesteld als ervaren penvoerder
van het consortium.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen