Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Smart Production

Looptijd: van 1 januari 2017 tot 30 juni 2021

In het project worden processen, machines en materialen voor het maken van producten in kleine series (1 tot 1.000 stuks) ontwikkeld en onderzocht. Dit soort productie vormt een bijzondere uitdaging in het normale productieproces, vooral economisch gezien. Dit tegen de achtergrond dat de vaste kosten (bv. de ontwikkeling en productie van dieptrekvormen (Engels: ?moulds?), inrichtingskosten) een groot deel van de productiekosten voor hun rekening nemen en daarmee de producten duur tot onrendabel maken. Gezien de steeds maar stijgende vraag naar individuele oplossingen en producten en de groter wordende behoefte aan prototypes door steeds kortere innovatiecycli, bestaat er in de laatste jaren een sterke trend naar flexibele productiemethoden te zien. Het project ?Smart Production? pakt deze uitdaging op met de ontwikkeling a) van intelligente 3D-printtechnieken voor tot dusver niet te printen materialen,b) een flexibel te programmeren dieptrektool enc) nieuwe destructievrije meetsystemen voor kwaliteitscontrole. De productie van kleine series wordt daardoor goedkoper en variabeler. Naast de inzet van industrieel te gebruiken zachte materialen in additieve methoden is het doel van het project een tot dusver niet bestaande opschaling naar ca. 2 m? zowel bij 3D print alsook bij de flexibele dieptrekvorm te realiseren. Verder wordt door nieuwe meetprocedures materiaalbesparing bewerkstelligd en uitschot vermeden. Tenslotte worden betere productkwaliteiten gerealiseerd en nieuwe toepassingsgebieden geschapen.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen