Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Smart & Sustainable Shipping Flevoland

Looptijd: van 16 februari 2021 tot 30 juni 2023
Plattegrond van de locatie van het project

De maritieme sector is hard geraakt door de Coronacrisis. Door het laat-cyclische karakter van met name de scheepsbouw is de verwachting dat de economische klap nog moet komen. Inzet op duurzame innovaties wordt door de sector als economische kans gezien om sterker uit de Coronacrisis te komen. In het voorstel voor een Herstelplan voor de maritieme sector uit 2020 stelt de sector zelfs dat duurzame innovaties van Nederland wereldleider emissieloze schepen kunnen maken. Het Masterplan voor een Emissieloze Maritieme Sector bevat een roadmap voor verduurzaming van de sector naar 2030. Concrete resultaten die zijn geformuleerd zijn de bouw van 30 emissieloze schepen en 5 retrofits in 2030.

Het maritiem cluster in Flevoland wil een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de bovengenoemde duurzaamheidsdoelen van de sector en zich ontwikkelen tot een internationale hotspot voor duurzame scheepvaart.

In het project Smart & Sustainable Shipping Flevoland (SSSF) werken maritieme MKB bedrijven uit Flevoland en maritiem instituut MARIN uit Wageningen daarom samen aan de doorontwikkeling en toepassing van duurzame (‘sustainable’) en digitale (‘smart’) innovaties, specifiek ten behoeve van de zeevaart en visserij. In het project wordt ook aandacht besteed aan de versterking van de samenwerking en innovatiekracht van het bredere maritieme cluster in Flevoland. Hiervoor worden de projectresultaten en de opgedane kennis gedeeld met andere maritieme bedrijven uit Flevoland en met landelijke sectororganisaties en maritieme clusters elders in Nederland.

De hoofddoelstelling van het project SSSF is de ontwikkeling van het maritieme cluster in Flevoland naar een internationale hotspot voor duurzame scheepvaart, waarin bedrijven uit de hele maritieme keten (ontwerpers – bouwers – eindgebruikers) samen met onderwijs- en kennisinstellingen werken aan de ontwikkeling en toepassing van de nieuwste duurzame en digitale innovaties.

Basis van het project vormt de nieuwe scheepswerf Werft in Urk, die de volledige scheepsbouw (van casco- tot afbouw) na een afwezigheid van achttien jaar weer terug wil brengen naar Urk. Hiervoor werkt Werft aan het ontwerp en bouw van duurzame innovatieve viskotters. Op het eerste schip van Werft worden in het project diverse duurzame innovaties onderzocht, ontwikkeld en uitgetest. Deze innovaties richten zich op de verduurzaming van het ontwerp, de voortstuwing en de operationele inzet van het schip. Daarnaast worden in het project digitale innovaties ontwikkeld voor dataverzameling en datadeling op schepen met als doel de energie efficiëntie van schepen te verhogen. Hiervoor worden emissie- en smartdashboards voor de zeevaart en visserij ontwikkeld alsmede sensoren en een dataplatform waarmee de data gedeeld kunnen worden. De dashboards, sensoren en het dataplatform worden in het project voor de toepassing in de visserij uitgetest op het vissersschip van Werft.

Het consortium dat het project SSSF uitvoert bestaat uit 6 partners, waarvan de kern wordt gevormd door 4 maritieme MKB-bedrijven uit het maritieme cluster in Flevoland. Zij hebben het initiatief voor het project genomen. Het project is daarmee niet onderzoeksgedreven, maar MKB-gedreven tot stand gekomen. Het project beschikt daardoor over veel draagvlak onder het maritieme bedrijfsleven in Flevoland.

Het penvoerderschap van het project wordt gevoerd door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon. Maritiem instituut MARIN uit Wageningen neemt als kennisinstelling deel en stelt hiermee haar state-of-the-art faciliteiten aan het project beschikbaar. Daarnaast wordt het project ondersteund door regionale overheden (gemeente Urk), het regionaal bedrijfsleven (Urk Maritime), het regionale MBO-onderwijs (ROC Friese Poort) en de landelijke netwerk- en brancheorganisaties Netherlands Maritime Technology (NMT) en Nederland Maritiem Land (NML).

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen