Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Smart Systems

Looptijd: van 1 september 2016 tot 31 maart 2021

Internationale marktstudies geven aan: de wereld raakt connected. In 2020 zullen zo’n 25 miljard devices met elkaar in verbinding staan. De mogelijkheden die deze verbondenheid biedt zijn eindeloos. Nieuwe markten worden gecreëerd, die gezamenlijk een bijzonder groot potentieel bieden, zowel in toepassingen als de daaruitvolgende economische groei. Wereldwijd vooraanstaande onderzoeksinstanties en marktonderzoekers voorspellen een snelle groei, die elk moment kan starten. Zo verwacht Gartner een wereldwijde marktomvang van circa $ 19.00 miljard in 2020, die jaarlijks zo’n $ 300 miljard zal toenemen, verdeeld over een groot aantal applicatiesectoren. Zuid-Nederland kan hierin haar kansen pakken en heeft met een aantal belangrijke spelers (Center for Wireless Technology, TU/e, PINS) en een breed spectrum aan MKB-bedrijven een vooraanstaande positie als het gaat om de ontwikkeling van smart systems en alle technologische componenten die daarin thuishoren. Niet voor niets zijn belangrijke uitvindingen zoals Bluetooth van Nederlandse makelij. Zaak is om deze ontwikkeling te organiseren, zodat marktkansen daadwerkelijk benut kunnen worden. Juist de samenwerking binnen het ecosysteem zal de concurrentiepositie van de individuele bedrijven versterken. Waar de waarde van een sensorcomponent groot is, is de potentie van ditzelfde sensorcomponent veel groter wanneer deze wordt geïntegreerd in een smart system. Een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van dit projectprogramma. Hoewel draadloze communicatie en sensortechnologie, die de basis vormen voor het internet of things, toepassingen kennen in een variëteit aan applicatiesectoren, zal het ecosysteem Smart Systems zich in eerste instantie richten op een tweetal van deze applicatiesectoren, om zo focus te kunnen aanbrengen in kennisontwikkeling en innovatie. Ontwikkelde technologieën kunnen vervolgens ook worden toegepast in andere toepassingsgebieden. Gekozen is voor een crossover met de nationale topsectoren Life Sciences & Health en Maintenance & Industrie. Deze sectoren zijn belangrijk voor de economische positie van de regio Zuid-Nederland. Door de breed aanwezige expertise in deze sectoren in de regio, zijn er diverse kansen en mogelijkheden voor effectieve samenwerking tussen de technologiesector HTSM en de applicatiesectoren. De Smart Systems organisatie vertrouwt hierbij op een integrale aanpak, waarbij alle relevante partijen worden betrokken. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties zoals DSP Valley zal de businessontwikkeling worden geborgd. Met en door steeds meer bedrijven. Het Smart Systems ecosysteem vormt zo een unieke hotspot in Zuid-Nederland, waar door middel van samenwerking de grootste opbrengst wordt gegenereerd: economisch, maatschappelijk en sociaal.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen