Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Smart Tooling

Looptijd: van 1 september 2016 tot 31 augustus 2019
Plattegrond van de locatie van het project

In de procesindustrie draaien machines non-stop. Minutieus onderhoud is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker vanwege steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu. ‘Smart Tooling’ legt daarbij de focus op automatisering: door de ontwikkeling van prototypes van robots en tools kan het onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter worden. Zo wordt de productiviteit van het industrieel onderhoud versterkt. Een voorbeeld hiervan zijn robots die schoonmaken en inspecteren op voor mensen lastige of niet toegankelijke locaties.
Robottechnologie wordt in Europa gezien als een belangrijke ontwikkeling op gebied van maintenance. Omdat robottechnologie jong is, zijn er veel onzekerheden en mogelijkheden die nog niet zijn onderzocht of ontwikkeld. Dit project geeft een stimulans aan MKB/KMO bedrijven in de grensregio die robotinnovaties ontwikkelen. Zo zal onderzoek gedaan worden naar inspectie-, cleaning-, en werkplaatsrobotica en drones. Dit laatste type, ‘de vliegende robot’, is voor inspecties in de procesindustrie nog minimaal in gebruik. Dankzij de ontwikkeling hiervan kan de veiligheid bij het inspecteren van bijvoorbeeld de binnenkant van tanks sterk verbeterd worden.
Dankzij de actieve betrokkenheid van kennisinstellingen zoals o.a. Universiteit Twente, een vooraanstaand instituut op gebied van robotica, wordt bijgedragen tot een directe stimulans voor technologische doorontwikkeling van MKB/KMO-bedrijven. Multinationals BASF en Dow Benelux fungeren als testlocatie. De grensoverschrijdende samenwerking geeft bedrijven zo toegang tot een breed scala van expertise en infrastructuur die nu niet of moeilijk toegankelijk is. Hierdoor kan men best practices uitwisselen zodat ook na afloop van het project een duurzame verankering van kennis gewaarborgd blijft.

De doelstelling van het project is het benutten en ontwikkelen van gespecialiseerde kennis op het gebied van robotica-technologie voor vraagstukken in de industriële onderhoudssector. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door KMO/MKB-bedrijven (technologie-ontwikkelaars) en eindgebruikers. Hierbij worden ze ondersteund door kennisinstellingen. De procesindustrie is een belangrijke motor van de economie in Vlaanderen en Zuid-Nederland. KMO/MKB- bedrijven spelen een essentiële rol in de ontwikkeling en innovatie van robottechnologie binnen de onderhoudssector voor de procesindustrie. Dit project heeft tot doel de procesindustrie technologisch actueel, kosten-efficiënt efficiënt en veilig te houden door middel van smart tools en stimuleert de toepassing van robottechnologie.
De concurrentiekracht van de regio wordt hierdoor versterkt. Samen met de projectpartners zijn bedrijven ervan overtuigd dat door de inzet van robottechnologie, de regionale procesindustrie, de hieraan gekoppelde servicebedrijven en de KMO/MKB-bedrijven die de technologie implementeren een competitief voordeel kunnen uitbouwen ten opzichte van andere globale proceschemieclusters. Hierdoor bestaat de bereidheid om hierin te investeren.
De beoogde resultaten van dit project zijn:
- Prototype robots die industrieel onderhoud efficiënter en/of veiliger maken.
- Opzet van clusters van bedrijven die minimaal 4 concrete robottoepassingen realiseren tot het niveau van prototype.
- Regionale KMO/MKB- bedrijven toegang geven tot de laatste stand van de robottechnologie door deelname aan clusters.
- Ontwikkeling van een netwerk van organisaties op gebied van robottechnologie en procesindustrie in de grensregio.
-Competentieprofielen, praktijktesten en werkprotocollen ter ondersteuning van brede inzet van robottechnologie ten behoeve van onderhoudsactiviteiten in de procesindustrie.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen