Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SMILE (Sociaal-Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale Woningvoorraad Midden-Brabant)

Looptijd: van 1 juni 2017 tot 28 februari 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Het realiseren van plannen voor een energieneutrale wijk, in de praktijk brengen en aantonen dat ?energieneutraal? in een bestaande wijk haalbaar en betaalbaar is: dat is het doel van SMILE. De uitrol van energie-innovaties in woonwijken werkt alleen als innovatieve technologie past binnen de belevingswereld van bewoners. Innovaties dienen hiervoor lokaal te interacteren met eindgebruikers om tot optimale inpassing te komen. Alleen z? landen maatschappelijke vraagstukken die ver bij woningeigenaren vandaag staan in hun eigen belevingswereld.

Social labs voorzien in deze interactie. Social labs zijn leerruimtes waar ge?xperimenteerd wordt met nieuwe aanpakken voor complexe maatschappelijke problemen, waaronder het energievraagstuk. Een Social Lab onderscheidt zich van traditionele, van bovenaf georganiseerde aanpakken, door het werken met multi-disciplinaire teams (met daarin bewoners, beleidsmakers, lokaal MKB) aan systemische verandering. Om het werk van deze teams kracht bij te zetten, worden verschillende methodes toegepast. De kracht van een Social Lab zit in de betrokkenheid van eindgebruikers. Er wordt niet v??r, of ?ver eindgebruikers gesproken, maar m?t. Een Social Lab past een social design methode toe, waarin de eindgebruiker bij het ontwerpproces wordt betrokken. In deze methode wordt erkend dat eindgebruikers zowel hinder ondervinden van het probleem, als ook een onderdeel vormt om tot een oplossing te komen.

Binnen een Social Lab wordt verder gekeken dan alleen het verenigen van gezamenlijke ambities. Door in samenwerking met eindgebruikers te werken aan rendabele Nieuwe Business Modellen worden koolstofarme technologie?n versneld beschikbaar gesteld. Op deze manier worden de technologie?n op huisniveau bereikbaar, betaalbaar en/of financierbaar ?n uitvoerbaar!

In het project SMILE worden Social Labs ingericht in tien wijken in Midden-Brabant met als doel om daadwerkelijk uitrol van energie-innovaties in de gebouwde omgeving te realiseren. Een gebiedsgerichte aanpak gaat verder dan alleen de gebouwen, maar ook over de energie-infrastructuur, de mogelijkheid om energie in een gebied te produceren en de mogelijkheid om vraag en aanbod door gebruikers op elkaar af te stemmen.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen