Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SMOVE

Looptijd: van 1 juli 2019 tot 30 juni 2022

In het project SMOVE wordt een intelligent instrument voor klinisch gevalideerde bewegingsbeoordeling, diagnose, en monitoring van beweging vanuit huis ontwikkeld. In dit project refereert het woord ?diagnose? naar zowel kwalitatieve als kwantitatieve bewegingsbeoordeling van de pati?nt. Het project richt zich op pati?ntenpopulaties met (neuro)motorische beperkingen. In dit project richten we ons op drie specifieke doelgroepen: beroerte pati?nten die thuis revalideren, pati?nten die thuis revalideren als gevolg van de plaatsing van een heup- of knieprothese, en pati?nten met bewegingsbeperkingen als gevolg van de ziekte van Parkinson. We gaan een instrument ontwikkelen dat de pati?nten in staat stelt om (een deel van) hun behandeling thuis te ondergaan. Dit heeft als resultaat dat hun bewegingen meer en beter kunnen worden gemonitord, dat zorgverleners deze bewegingen kunnen evalueren en dat er minder klinische behandelingen noodzakelijk zijn. Dit verlaagt de kosten van de gezondheidszorg en daarnaast vermindert het de fysieke en mentale belasting van de behandelingen voor deze vaak minder mobiele pati?nten. De fysieke en mentale belasting van behandelingen is met name een urgent probleem in het noorden van de Duits-Nederlandse grensregio als gevolg van een relatief sterk vergrijsde bevolking in combinatie met soms lange afstanden tot gespecialiseerde zorg. Het afleggen van deze afstanden is met name zwaar voor pati?nten die (neuro)motorisch beperkt zijn.Het instrument zal in een iteratief proces worden ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met de inbreng van alle belanghebbenden bij dit instrument (eindgebruikers, zorgverleners en zorgverzekeraars) middels het formeren van gebruikersgroepen.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen