Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Sneller en Beter naar nul op de meter

Looptijd: van 1 december 2015 tot 1 juli 2018

De doelstelling van het project ‘Sneller en Beter naar Nul op de Meter’ (SBNoM) is om de industrialisatie van Nul op de Meter (NoM) renovaties te versnellen en te verbeteren om zo de aantallen mogelijk te maken die nodig zijn om de energietransitie naar een woning zonder energierekening in de gebouwde omgeving (huur én particuliere woningen) echt vorm te geven. De doelstelling kan worden bereikt door een ketenbenadering waarin aanbod en vraagkant met elkaar worden verbonden. Het gaat om industrialisatie van NoM, standaardisatie en het aanbieden van herkenbare ‘pakketten’ voor NoM renovaties én om een ‘niet te weigeren’ propositie richting de consument.De technische haalbaarheid van NoM is inmiddels bewezen – het gaat er om uit te rollen: die uitrol moet mogelijk gemaakt worden (aantallen, opschaling) en de marktvraag moet worden aangejaagd (consumentenpropositie). Daarbij is de grootste uitdaging de betaalbaarheid (en ‘financierbaarheid’) van NoM. De kosten moeten omlaag door industrialisatie en slimmere installaties/materiaalgebruik. Of de toegevoegde waarde voor de consument moet omhoog, bijvoorbeeld door levensloopbestendigheid. SBNoM sluit volledig aan bij de lopende trajecten ‘Stroomversnelling’ én bij de Brabantse Deal Stroomversnelling. Binnen die laatste werken meer dan honderd organisaties aan het realiseren van 1000 NoM woningen voor 1 januari 2018, om vervolgens 40.000 woningen in stelling te brengen.SBNoM richt zich specifiek op de stap van die eerste 1000 naar de volgende 40.000 woningen. SBNoM is het koploperproject dat gaat zorgen voor de slimme uitrol van NoM in Zuid-Nederland (en verder). SBNoM streeft naar een herindeling van de bouwwereld, waarbij specialisatie centraal staat. Willen we de aantallen halen dan moet iedere partij zijn of haar rol pakken – de keten wordt opgeschud en komt er anders uit te zien. Maar het belangrijkste is samenwerking en uitwisselbaarheid. Aantallen als 40.000 NoM-woningen komen pas binnen handbereik als de bouwbedrijven elkaar weten te vinden en niet in eigen unieke oplossingen denken – maar gaan standaardiseren. We hebben het immers over 50 woningen per dag.SBNoM moet leiden tot NoM-oplossingen als ‘IKEA pakketjes’ – gestandaardiseerd aanbod waar wel in te kiezen valt maar dat door iedere regio- of lokale bouwer geïmplementeerd kan worden en vergezeld van instructies en een garantie vanuit de leverancier. Aan SBNoM nemen vijf gemeenten, vier woningbouwcorporaties, twee MKB-bedrijven, drie grotere bedrijven, een uniek marketingconcept (kuub) en de innovatiehub voor de bouw (SPARKCampus) deel. Daarnaast is er een sterke link met zowel de landelijke deal Stroomversnelling, met de Brabantse Stroomvernellingsdeal én met de Stroomversnelling in Zeeland en Limburg.Binnen het project werken industriepartijen aan gereedmaken van NoM voor grootschalige uitrol: wat is er nodig om te standaardiseren en te industrialiseren? Hoe zorgen we dat de installaties van de een op het platform van de ander kunnen worden gebruikt? Welke doorontwikkeling moet plaatsvinden om prestaties en betaalbaarheid te verbeteren? Dit leidt tot het beschikbaar komen van een NoM-oplossing die industrieel te produceren en compatibel is. Vervolgens moet dit aanbod aan de man gebracht worden: hiertoe wordt in het project gewerkt aan een zo aantrekkelijk mogelijke consumentenpropositie. Misschien wel de grootste uitdaging is om ‘achter de voordeur’ te komen. Consumenten zijn momenteel nog niet bereid om te investeren in het energieneutraal maken van hun woning, ondanks het feit dat dit technisch mogelijk is. Partijen willen hun gezamenlijke inzichten, kennis, data en ervaring inzetten om de drempels te overwinnen die de woningeigenaar op dit moment ervaart in zijn beslissingsproces en zo een offer you can’t refuse op te stellen. Hierbij zijn de uitgangspunten:– Matching van partijen om tot goede proposities te komen;-Kennisontwikkeling en –verspreiding over bestaande drempels bij de bewoner;– Data-analyse, doelgroep- en strategiebepaling;– Klantgerichte begeleiding op basis van dossier / CRM;– Aangepaste communicatie voor specifieke doelgroepen en drempels;– Plan van aanpak voor particuliere uitrol/opschaling;– Opzet financiële constructie om kosten en baten te matchen;– Wegnemen overige organisatorische en juridische drempels voor woningeigenaren. Slimme uitrol in het project wordt opgepakt door woningcorporaties en door de betrokken gemeenten.Het gaat hierbij zowel om huur- als om koopwoningen.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen