Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Sociaal Fonds Taxi

Looptijd: van 30 april 2009 tot 29 april 2010

Taxi- en buschauffeurs krijgen de kans zich met ESF-subsidie te laten om- of bijscholen. Hiermee vergroten zij hun vakkennis en inzetbaarheid. Hun kansen op de arbeidsmarkt nemen toe, ook buiten de branche. Het scholingstraject kent de volgende opleidingen: taxichauffeurs verdiepen hun vakkennis; taxichauffeurs ontwikkelen zich tot touringcarchauffeur; chauffeurs bereiden zich voor op het diploma voor taxi- dan wel touringcarondernemer; buschauffeurs leren door voor taxichauffeur. De aangeboden leertrajecten leiden op tot het niveau van mbo-1, mbo-2 (startkwalificatie) of mbo-3 (ondernemersopleiding).

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen