Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Social Impact Fonds Rotterdam

Looptijd: van 1 juli 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Met Covid-19 is de groep mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt in de G4-steden helaas gegroeid. Door de uitbraak van de coronacrisis zijn er veel banen verdwenen. Toch zijn er juist in en rond de transitie naar groen en digitaal voor deze groep ook kans beroepen. Bedrijven zijn op zoek naar nieuw arbeidspotentieel of personeel met nieuwe digitale vaardigheden. Denk aan digitale skills voor beroepen van de toekomst. Projecten die zich richten op de mismatch op de arbeidsmarkt, waardoor de transities (vergroening en digitalisering) nu nog worden belemmerd of vertraagd, passen binnen deze actielijn.” REACT-EU is primair bedoeld voor de doorontwikkeling van concepten die in potentie al kansrijk zijn, maar door de crisis vertraging dreigen op te lopen. SIFR sluit aan op de actielijnen 3 en 4, waarbij als voorbeeldprojecten zijn genoemd: Social impactfondsen, talentprogramma’s energietransitie, digitalisering of ict en nieuwe leer-werkconcepten.

Sinds de oprichting sluit SIFR al aan bij de doelstellingen zoals die zijn benoemd in actielijnen 3 en 4. Daarmee heeft SIFR reeds een omvangrijke pijplijn van ondernemingen die bijdragen aan het vergroenen en digitaliseren van de stad en daarbij inzetten op bewoners die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Denk aan sociale ondernemingen die specifieke doelgroepen opleiden richting een baan in de energietransitie of opleiden op digital skills. Deze sociale ondernemers hebben met elkaar gemeen dat ze die doelgroepen niet alleen opleiden, maar ook richting een betaalde baan brengen, omdat werkgevers vaak meebetalen, vooral als het tekortberoepen betreft. Daarnaast hebben zij gemeen dat ze de doelgroep niet alleen opleiden, maar op alle leefgebieden steun bieden, dus ook met schuldproblematiek en huisvesting bijvoorbeeld.
Tevens investeert SIFR in ondernemingen die de transities naar de wijken toe brengen en bewoners van wijken laten meeprofiteren van de transities. Denk daarbij aan energiecoöperaties en wijk-werk coöperaties, die laagdrempelig ervoor zorgen dat mensen uit de wijken werkervaring opdoen en vervolgens een baan in de concurrerende arbeidsmarkt kunnen krijgen. Ook investeert SIFR in energiecoöperaties, om ervoor te zorgen dat ook bewoners die zelf niet het geld voor zonnepanelen hebben, kunnen profiteren van een lagere energierekening.

Dat deed SIFR al vóór covid-19. Door covid-19 is deze strategie door SIFR verder aangescherpt. SIFR heeft een Covid-overbruggingsinstrument toegevoegd en tevens meer focus gelegd op sociaal ondernemerschap dat werkt aan om- en herscholing en sociaal ondernemerschap dat focust op werk. Ook heeft SIFR een investeringsstrategie geschreven op schulden, omdat het aantal Rotterdammers en gezinnen met schulden als gevolg van Covid-19 sterk is gestegen. De investeringsstrategie rondom schulden valt niet binnen de scope van Kansen voor West, maar is ook cruciaal in het versneld zorgdragen dat Rotterdammers (weer) aan het werk kunnen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen