Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SOL ESF 2007 Duurzaam scholen!

Looptijd: van 1 maart 2007 tot 28 februari 2008
Plattegrond van de locatie van het project

De voeding- en genotmiddelenindustrie heeft te maken met concurrentie van lagelonenlanden. De bedrijfstak wil deze het hoofd bieden met een uitgebreid scholingsprogramma, gesubsidieerd door het ESF. Deelnemers krijgen de kans zich bij te scholen en te zich te certificeren tot mbo-4-niveau. Zo kunnen zij doorstromen naar hogere functies en zijn zij breder inzetbaar. De nadruk ligt op ouderen, vrouwen en mensen zonder startkwalificatie.   De V&G sector is een bijzonder gevarieerde bedrijfstak. Er is geen sprake van een collectieve CAO en dus ook niet van een eensluidend scholingsbeleid. De bedrijfstak kent weliswaar een lange scholingstraditie, maar sommige sectoren zijn op dat punt onderbedeeld. Het EFS-project brengt meer evenwicht in de verschillende scholingsinspanningen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen