Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Sol Mobilia

Looptijd: van 1 juli 2021 tot 30 maart 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Solarvation Energy BV ontwikkelt een mobiel zonnepark om deze vorm van duurzame energieopwekking en hun omgeving zodanig met elkaar te verbinden dat er sprake is van een verantwoorde en duurzame gebiedsinrichting. Veel landbouwgrond is namelijk beschikbaar om tijdelijk als zonnepark te dienen wanneer groengewassen worden gebruikt. Het voordeel van een tijdelijke inpassing is dat het niet permanent landbouwgrond onttrekt, ‘verglazing’ van het Nederlandse landschap tegengaat, natuur en milieu voldoende ruimte biedt, en zowel bijdraagt aan de doelstellingen van de provincie Flevoland om 1000 hectare grondgebonden zonne-energie op te wekken voor 2025. Daarnaast blijft na ontmanteling geen schadelijke infrastructuur in de grond bestaan die gesaneerd moeten worden, zoals betonnen funderingen, kabels en een transformatorstation.
Eerdere prototypes lieten zien dat het mogelijk is om met verrijdbare frames voortgedreven door tractoren tijdelijk zonnepanelen in het landschap te plaatsen. Hierbij bleef landbouwgrond behouden en kregen natuur en milieu voldoende ruimte voor groei en herstel. Er resteert echter een probleem voor een verdere succesvolle commercialisatie van het idee: zonnepanelen moeten veilig en met zo min mogelijk schade in het landschap verplaatst kunnen worden om aan certificerings- en financieringsvoorwaarden te voldoen. Bij de eerdere verplaatsingen ontstonden namelijk te veel ‘microcracks’, ofwel haarscheurtjes, in de zonnepanelen, welke een negatief effect hebben op het rendement.
Het project Sol Mobilia heeft als doel een rupsvoertuig te ontwikkelen om de frames met zonnepanelen te verplaatsen in het landschap. Dit, in combinatie met een hefmechanisme welke gestuurd wordt door software om te hoge trillingen te voorkomen, is een uniek en nog niet eerder vertoond product. Daarnaast kan het rupsvoertuig worden gebruikt om de bekabeling van de frames uit te rollen richting de meegeleverde transformatorstations. Het zal mogelijk zijn om met minimale extra kosten ten opzichte van een regulier zonnepark binnen twee dagen een hectare zonnepanelen in het landschap te plaatsen.
Rupsvoertuigen hebben namelijk een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van andere oplossingen: allereerst minimaliseren ze trilling bij verplaatsing op oneven grond, als tweede verkleinen ze de draaicirkel om de frames eenvoudig in verschillende situaties op te stellen en ten derde treedt minder bodemverdichting op. Dit is een sluipend en onderschat probleem in de landbouw en heeft een schadelijk effect voor de afwatering, wortelgroei en het evenwicht van bodemnutriënten.
Na de test- en validatieactiviteiten zal overgegaan worden op een langdurig demonstratieproject welke tevens zal fungeren als ‘showroom’ voor potentiële afnemers. Solarvation Energy verkoopt mobiele zonneparken (Sol Mobilia) aan exploitanten van zonneparken. Die exploitanten financieren de koop van een (mobiel) zonnepark bij banken en betalen Solarvation Energy bij koop met die financiering.
De eerste afnemer van Sol Mobilia zal de exploitant Solarvation zijn. Zij zullen een park kopen ter grootte van 2,5 hectare. Het zonnepark zal geplaatst worden op het terrein in Lelystad waarvan Solarvation de langjarige opstalrechten heeft en waarvoor de vergunning reeds verleend is.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen