Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Springboard 2.0 Biomedical Technology Cluster

Looptijd: van 3 juli 2009 tot 31 december 2015
Plattegrond van de locatie van het project

Springboard 2.0 wil een intermediair worden op het gebied van medische technologie in het kader van de actieve en oudere mens. Springboard 2.0 wil als een regionaal platform werken waarin bedrijven en kennisinstellingen op inspirerende wijze multidisciplinair samenwerken. Zij stimuleert de ontwikkeling van de juiste kennis en competenties. Samen met haar partners wil Springboard 2.0 een belangrijke bijdrage aan de ‘gezondheidsbehoefte’ van de actieve en oudere mens leveren. Springboard 2.0 bestaat uit een tweetal deelprojecten gericht op bovengenoemde aspecten: 1. Netwerkprogramma Springboard: De doelstelling van dit deelproject is om kennis en competenties te delen die zijnverkregen uit eigen ontwikkeling, uit de samenwerking in deelprojecten en uit andere sectoren. Het van elkaar leren en het verschaffen van een actueel en “state of the art” inzicht in de sector staan hier centraal. Hiertoe worden conferenties en symposia georganiseerd.Per jaar worden twee medische technologie bijeenkomsten voorzien (acht in totaal). Per bijeenkomst wordt uitgegaan van 40 deelnemers (320 in totaal). Daarnaast zullen deze bijeenkomsten naar verwachting minimaal acht publicaties in media en vakbladen opleveren. 2. Masterclass Entrepreneurship Life Sciences: De doelstelling van dit deelproject is het realiseren van een experimentele interactieveomgeving geënt op de Masterclass Entrepeneurship Life Sciences (Stichting Triade en Vereniging Springboard), waarbij intrapeneurs in de vorm van onderzoekers, wetenschappers, productontwikkelaars uit industrie, kennisinstellingen en overige organisaties middels een programma op maat leren te acteren als entrepreneurs. Hierdoor worden innovatieve concepten getoetst en waar nodig gestructureerd naar concepten met een hoge realisatiegraad en slagingskans (hoofdzakelijk gericht op commercialiseren en vermarkten).Daarnaast vindt instroom van nieuw talent met de juiste bagage plaats. Het is vooral van belang om voldoende additionele startende ondernemers in deze sector en deze regio te genereren om de bestuurlijk vastgestelde groeidoelstellingen (Pieken in de Delta, Koers Noord/OP EFRO) van de werkgelegenheid in deze hoogwaardige en kennisintensieve sector te kunnen realiseren. Hiermee wordt een duurzame verankering in de regionale kennisinfrastructuur nagestreefd.Er wordt tweemaal in het jaar een masterclass georganiseerd (8 in totaal) met minimaal 10 deelnemers (in totaal 80).Springboard 2.0 wil door het uitvoeren van deze activiteiten de medische technologiesector in Noord-Nederland ontwikkelen tot een toplocatie voor bedrijvigheid, kennis en kunde op het gebied van medische producten en toegepast onderzoek ten behoeve van actief gezond ouder worden.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen