Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Stadtbildpflege 2.0 / Onderhoud openbare ruimte 2.0.

Looptijd: van 1 januari 2018 tot 30 juni 2021

Vergrijzing en andere grote trends zetten mensen die verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte onder druk. Hoe moet de openbare ruimte in de toekomst worden beheerd, zodat mensen daar graag verblijven en zich veilig voelen? Hoe moeten wijken worden opgezet, ingericht en onderhouden? Hoe kan de burger een verantwoordelijke rol spelen en hoe kan men zijn/haar inzet stimuleren en meer eigen initiatief bevorderen? In Nederland en Duitsland zijn deze en andere zaken onderwerp van gesprek bij gemeenten en woningbouwco?peraties, die zich met steeds grotere uitdagingen en eisen aan hun dienstverleningen geconfronteerd zien. Beide landen zien dat een grens bereikt is met de conventionele methoden. Het is tijd om grensoverschrijdend en in onderlinge samenwerking ervaringen uit te wisselen en successen en inzichten te combineren. Dit om in praktisch veldonderzoek veelbelovende maatregelen te testen, samen te evalueren en in een innovatief strategiehandboek te publiceren, waarvan ook andere regio?s zullen profiteren. Het grensoverschrijdende concept zorgt ervoor dat er vanuit een multiculturele gedachte gewerkt wordt: wat zijn onze sterke punten en wat kunnen we leren van onze buren? Wat zijn de effecten van onze culturele rugzak op de publieke ruimte? Vragen die alleen een grensoverschrijdend concept kan beantwoorden.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen