Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Startkwalificaties PrO

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Het Lingecollege is een kleine overzichtelijke school voor praktijkonderwijs. De school wil een onderwijsprogramma opzetten, dat leidt tot duurzame arbeidsplekken voor de leerlingen. Het project wordt gesteund door het ESF.Het regionale arbeidsmarktonderzoek van de KvK in Tiel maakt duidelijk welke eisen het bedrijfsleven stelt aan jongeren uit het praktijkonderwijs en in welke sectoren de vraag naar deze doelgroep groot is. Het Lingecollege laat het onderwijs aansluiten bij deze onderzoekresultaten, door nieuwe leerlijnen te ontwikkelen zoals transport / logistiek en zorg / welzijn. Tegelijkertijd wil de school aansluiten bij de individuele voorkeuren van de leerlingen. Een coach maakt in samenwerking met de leerling een individueel ontwikkelingsplan waarin de gevraagde werknemersvaardigheden vanuit de arbeidsmarkt samengebracht en gekoppeld worden aan de behoeftes en mogelijkheden van een leerling. Het netwerk van bedrijven en instellingen wil het Lingecollege uitbreiden en verinnigen. Door bijvoorbeeld het organiseren van bedrijvendagen krijgen bedrijven beter inzicht in het onderwijs en vice versa wordt ook de interesse van leerlingen gewekt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen