Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Startup Ems-Dollart-Region - Startup Eems-Dollard-Regio

Looptijd: van 1 juni 2019 tot 30 juni 2022

Start-ups hebben in de loop der jaren in verschillende delen van de Eems Dollard Regio al een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de economische groei in het algemeen. Goed ontwikkelde start-up ecosystemen zorgen ook deeltijd voor economische en maatschappelijke groei in de regio. Dergelijke ecosystemen bestaan uit ondernemingen, overheidsinstanties, opleidingsinstellingen en andere publieke of private organisaties die in nauwe samenwerking een zo groot mogelijk effect willen bewerkstelligen. Het in januari 2019 afgeronde project 'Perspectieven voor start-ups' hield zich bezig met de vraag wat de kansen en mogelijkheden van een grensoverschrijdend ecosysteem voor start-ups zijn. Gezien de resultaten van dat project is het nu de hoogste tijd om een grensoverschrijdend ecosysteem voor start-ups en entrepreneurship te stimuleren. Een van de onderdelen hiervan is om het (digitale) netwerk van bedrijven en andere deelnemers aan het ecosysteem in de Eems Dollard Regio te ontwikkelen. Daarnaast moeten gerichte mentorprogramma's en een grensoverschrijdend opleidingsaanbod het ecosysteem voor start-ups ook op de lange termijn stimuleren. Door het cre?ren van een gemeenschappelijke start-upcultuur moet bovendien een duurzaam innovatieklimaat tot stand worden gebracht. Zo moeten niet alleen overlap met reeds bestaande bouwstenen voorkomen worden, maar kunnen ook synergie-effecten gecre?erd worden. Targets van dit project zijn jonge entrepreneurs en start-ups in de Eems Dollard Regio. De toegevoegde waarde van dit project is dat men regionale kennis en grensoverschrijdende samenwerking tussen jonge entrepreneurs steunt. Hierdoor werd de innovatiekracht van de Eems Dollard Regio gestimuleerd en werd ook werkgelegenheid gecre?erd.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen