Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Station Wildeman

Looptijd: van 1 januari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Het project Station Wildeman behelst de transformatie van de voormalige Kraemerschool tot Station Wildeman. Dit oorspronkelijk als mavo gerealiseerde schoolgebouw uit 1968 ligt in het hart van de Wildeman-Blomwijckerbuurt, een ontwikkelbuurt in Osdorp, Stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam. Dit gebouw wordt de komende tien jaar dé centrale plek in de buurt waar het als vliegwiel zal functioneren voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de Wildemanbuurt.
Het gaat niet goed met de Wildeman-Blomwijckerbuurt. De cijfers tonen aan dat de wijk economisch erg zwak is, met onder andere hoge werkloosheid. Tal van hardnekkige sociale problemen hebben als gevolg dat de jeugd bovengemiddeld vaak het verkeerde pad kiest, maar ook dat er onder de bewoners weinig binding met de buurt is. Zodra een bewoner de kans krijgt te vertrekken, gebeurt dat ook. Hoewel de laatste jaren een lichte opleving van de cijfers liet zien, heeft de coronacrisis hard toegeslagen in deze wijk waar veel mensen in kwetsbare sectoren werken. De problemen in de Wildemanbuurt zijn structureel.
Sinds enige tijd is er een gecoördineerde inspanning vanuit Gemeente Amsterdam om iets aan deze structurele problematiek te doen. Een duurzame samenwerking van verschillende organisaties moet ervoor zorgen dat deze problematiek integraal wordt aangepakt. Regie wordt echter bemoeilijkt doordat veel organisaties vanuit verschillende locaties verspreid over de stad werken. De realisatie van Station Wildeman zorgt er niet alleen voor dat de organisaties dichter op het vuur zitten, het behalen van efficiëntie en synergie komt op deze manier binnen handbereik.
Om het verouderde gebouw geschikt te maken voor het beoogde gebruik zal het middels enkele doeltreffende ingrepen worden getransformeerd tot een aansprekende werklocatie midden in de Wildemanbuurt. Naast het realiseren van aantrekkelijke vierkante meters, is het een uitdrukkelijke doelstelling om met de transformatie de omliggende openbare ruimte op te waarderen. Station Wildeman moet een frisse nieuwe toevoeging worden in de wijk; iets waar bewoners trots op kunnen zijn.
De transformatie van het gebouw maakt het mogelijk om een bijzonder sociaaleconomisch programma uit te rollen in de Wildemanbuurt, genaamd ‘Vangnet en Springplank’. Het Vangnet is erop gericht om op een laagdrempelige manier bewoners op te vangen. Hier kan gewerkt worden aan de mogelijk complexe problematiek, op individueel niveau of juist in collectief verband. Na verloop van tijd groeit men door naar bijvoorbeeld vrijwilligers- of leerwerkplekken die Station Wildeman en haar partners bieden. Bovenal is Station Wildeman een gezellige plek waar iedereen zich welkom voelt.
De ‘Springplank’ is erop gericht om bewoners die verder willen, ook verder te helpen in het nemen van stappen in hun leven. Dit kan zijn het volgen van een cursus voor Nederlandse taalbeheersing of het volgen van computerles. In het begeleiden van mensen naar werk wordt bijzondere aandacht geschonken aan het hen begeleiden naar kansrijke sectoren zoals de zorg, ICT en duurzaamheid. Dit heeft als doel om de werkloosheid te verminderen en de buurt veerkrachtiger te maken.
De hierboven beschreven aanpak draagt in belangrijke mate bij aan sociale insluiting en de bestrijding van armoede zoals beoogd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Operationeel Programma Kansen voor West II en het Amsterdams Uitvoeringsplan. Om het gebouw optimaal geschikt te maken voor deze opgave wordt door Stichting Samenwonen-Samenleven een beroep gedaan op subsidies uit het EFRO. Gemeente Amsterdam is met verschillende diensten nauw betrokken bij de planvorming voor dit project.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen