Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Stichting Scholing Werkgelegenheid Meubel

Looptijd: van 16 mei 2012 tot 15 augustus 2013

Met dit ESF project wil de Stichting Scholing Werkgelegenheid Meubel (SSWM) de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers in de meubelbranche ondersteunen. Daarnaast wil ze gezond, veilig en vitaal werken bevorderen en sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap stimuleren. Aanleiding is de behoefte tot het behoud van vakmanschap en de noodzaak tot langer doorwerken De branche staat namelijk onder druk en is sterk afgeslankt. Sociale innovatie is nodig om de branche gezond en productief te houden. In pilots wordt gebruik gemaakt van nieuwe instrumenten om vitaliteit, veilig en gezond werken te bevorderen. Er komt een sectoraal beleidsplan om werkgevers voor te bereiden op lange termijn arbeidsmarktontwikkelingen en o.a. de arbeidsmobiliteit in de branche te bevorderen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen