Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Stichting school Lyndensteyn

Looptijd: van 31 juli 2008 tot 30 juli 2009
Stichting school Lyndensteyn

Lyndensteyn is een school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke of fysieke beperking of met een chronische ziekte. Met ESF-subsidie begeleidt de school tachtig leerlingen van vijftien jaar en ouder naar een passende baan of een beschermde werkplek. Het project ziet er zo uit:  arbeidskundig onderzoek: het in kaart brengen van de mogelijkheden en de beperkingen van elke leerling afzonderlijk en het vervolgtraject daarop afstemmen;  persoonlijke ontwikkeling; gerichte begeleiding;  begeleiding en coaching van oud-leerlingen die werk gevonden hebben;  samenwerking met het bedrijfsleven, vrijwilligers, sportverenigingen en instellingen voor zorg en welzijn.

Wist je dat

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen