Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Stichting SF BIKUDAK

Looptijd: van 31 maart 2008 tot 30 maart 2009
Plattegrond van de locatie van het project

De bedrijfstak Dakbedekkingen kent veel werknemers die zich willen laten omscholen. Dat kan via dit ESF-leertraject. Sommige medewerkers willen omscholing om arbeidongeschiktheid te voorkomen, anderen willen doorstromen naar een andere functie. Als onderzoek uitwijst dat een medewerker arbeidsongeschikt kan worden, krijgt deze een individueel opleidingsplan. Dat begint met een EVC-sessie (Erkennen Verworven Competenties). Hiermee wordt in de praktijk verworven vakmanschap in kaart gebracht. Dan volgt een omscholingstraject op maat. Werknemers die zich verder willen ontplooien, krijgen ook een individueel opleidingsplan: wat zijn de ambities, wat zijn de bestaande competenties en welke aanvullende opleidingen zijn nodig?

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen