Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Stichting sociaal fonds voor opleiding en ontwikkeling in het kappersbedrijf

Looptijd: van 30 april 2009 tot 29 april 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Met subsidie van het ESF kunnen medewerkers in de kappersbranche hun vakbekwaamheid op een hoger peil brengen. Daarmee vergroten zij hun inzetbaarheid. Nieuwe medewerkers krijgen een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) aangeboden. Het ESF-scholingsprogramma bestaat onder meer uit BBL-trajecten (Beroeps Begeleidende Leerweg). Nieuwe medewerkers volgen vakopleidingen op het niveau van mbo-2 en mbo-3. Er is plaats voor vierduizend leerlingen. Ook wordt het EVC-instrument (Erkennen Verworven Competenties) ingezet. Daarmee krijgen zo'n 1.500 werknemers een officieel certificaat voor het vakmanschap dat ze in de praktijk hebben opgedaan.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen