Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Stichting SWO

Looptijd: van 30 april 2009 tot 29 april 2010

De Stichting Sport biedt met steun van het ESF scholingsprogramma's aan voor medewerkers uit de branche en hun toekomstige collega's. Hiermee blijft hun vakkennis op peil, zijn zij breder inzetbaar en stromen zij makkelijker door naar andere functies. Binnen het ESF-programma bestaat vooral aandacht voor lager opgeleiden, jongeren, ouderen en werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Het behalen van een ervaringscertificaat behoort tot de mogelijkheden. De Stichting Sport werkt op scholingsgebied samen met de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche. Hierdoor komt een baan in de sector binnen het bereik van uitzendkrachten.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen