Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

STRASUS (INTERREG DE-NL)

Looptijd: van 01.06.2017 00:00:00 tot 31.05.2020 00:00:00

 

Grote bedrijven zijn verplicht om een rapport over maatschappelijk ondernemen (Corporate Social Responsibility, CSR) voor te leggen. Van hun toeleveranciers in de logistiek vragen zij ook om te bewijzen dat zij volgens CSR-richtlijnen werken. Kleine en middelgrote bedrijven hebben vaak niet de capaciteit om hierover uitgebreid te rapporteren. Het Project STRASUS helpt ondernemers uit de regio om zelf met behulp van serious gaming toegang te krijgen tot de uitgangspunten van CSR en een bijbehorend rapport op te stellen.

Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van workshops. Ter ondersteuning van de workshops worden spelvorm-simulatiemodellen ingezet, die vervolgens door het logistiekbedrijf als trainingsmodule kunnen worden gebruikt om, buiten de workshops om, een eigen duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. Zo leren de logistiekbedrijven met behulp van zogeheten “gamificatie”-beginselen meer over duurzaamheidsthema’s en hoe ze deze naar de eigen onderneming kunnen vertalen en in de praktijk brengen.

Het project is opgedeeld in de volgende 4 werkpakketten (WP):
– Serious Gaming Module
– Workshops
– PR en Communicatie
– Projectmanagement

Als eerste worden de spelvorm-modules ontworpen die vervolgens in de workshops worden getest, gerealiseerd en ingezet. In het derde werkpakket wordt een model ontwikkeld om het “Serious Gaming“-workshopconcept door te ontwikkelen op basis van het principe van “train-the-trainer“. Op deze manier is gewaarborgd dat het concept ook na afronding van het project wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt een doeltreffende communicatie gewaarborgd met MKB-bedrijven in de regio, wat de bekendheid van het concept ten goede komt.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen