Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

STRASUS

Looptijd: van 1 juni 2017 tot 31 maart 2021

Het STRASUS-project biedt het Duitse en Nederlandse MKB in de logistiekbranche ondersteuning bij het ontwikkelen, opstellen en vertalen van een duurzaamheidsstrategie (afbeelding 1) op basis van de voor hen geldende richtlijn. De bedoeling is om synergi?n te cre?ren op basis van al bestaande en ge?mplementeerde MVO-initiatieven. Voornoemde synergi?n worden gekoppeld aan voorbeelden van best-practices, die vervolgens, in samenwerking met pioniers uit de branche, zullen worden vertaald naar een workshop-concept. Ter ondersteuning van de workshops zullen spelvorm-simulatiemodellen worden ingezet, die vervolgens door het logistiekbedrijf als computerondersteunde trainingsmodule kunnen worden gebruikt om, buiten de workshops om, een eigen duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. Zo leren de logistiekbedrijven in de verschillende regio?s, met behulp van zogeheten ?gamificatie?-beginselen meer over duurzaamheidsthema?s en hoe ze deze naar de eigen onderneming kunnen vertalen en in de praktijk brengen.Het project is opgedeeld in de volgende 4 werkpakketten (WP) verdeeld:1. Serious Gaming Module2. Workshops3. PR en Communicatie4. ProjectmanagementVoor WP1 worden de spelvorm-modules ontworpen die vervolgens, gedurende het project in de workshops uit WP2 worden getest, gerealiseerd en ingezet. Voor WP3 wordt t.b.v. de voortzetting van het ?Serious Gaming?-workshopconcept, door de wetenschappelijke projectpartner een model ontwikkeld op basis van het principe van ?train-the-trainer?. Op deze manier is gewaarborgd dat het integrale concept, ook na afronding van het project op het gebied van kwaliteit en (on)kosten, zowel aan Duitse alsook aan Nederlandse kant, op een gelijkwaardige wijze wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt een doeltreffende communicatie gewaarborgd met MKB-bedrijven in de regio, wat de bekendheid van het concept ten goede komt. In het kader van WP4 komt het centrale projectmanagement van Strasus aan de orde.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen