Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Streetplug: Invisibly Present

Looptijd: van 1 oktober 2019 tot 31 december 2021
Plattegrond van de locatie van het project

In 2019 is ten opzichte van 2018 het aantal stekkerauto’s met 16% gegroeid en deze groei werd volledig gerealiseerd door volledig elektrische personenauto’s. Het totale aantal stekkerauto’s was op 1 januari 2019 139 duizend. Het aantal elektrische voertuigen zal de komende jaren een nog grotere vlucht nemen. De ambities zijn ook hoog. In het regeerakkoord staat dat vanaf 2030 alle nieuwe auto's elektrisch moeten zijn.
Een groot deel van deze voertuigen is voor het laden afhankelijk van laadpunten die in de publieke ruimte staan. Volgens de huidige prognoses zijn er in 2030 in Nederland 1,8 miljoen laadpunten nodig, waarvan 30% in de publieke ruimte zullen staan. Ten opzichte van het huidige aantal laadpunten is dit een vertienvoudiging. In woonwijken, met name in de binnenstad, is de druk op de openbare ruimte groot. De visuele kwaliteit van de publieke ruimte mag door het gewenste aantal laadpunten niet aangetast worden. Zeker niet in het geval de publieke ruimte van historische waarde is. Dat zet het draagvlak voor de plaatsing van meer laadinfrastructuur onder druk. Overheden worstelen hiermee en werken hiervoor aan plaatsingsleidraden en inrichtingskaders. Het niet kunnen realiseren van de gewenste groei van het aantal laadpunten is een rem op de adoptie van elektrisch rijden, waarmee de ambitie van 2030 onder druk komt te staan.
Een vraag van de Gemeente Venlo, voortkomend uit hiervoor beschreven spanningsveld is de motivatie voor StreetPlug geweest om een oplossing te ontwikkelen om de elektrische rijders blijvend te kunnen voorzien in de laadbehoefte in de publieke ruimte en de ruimtelijke kwaliteit in de stad daarbij zo veel mogelijk te waarborgen. Deze marktvraag heeft geresulteerd in een innovatieve niet-zichtbare, ondergrondse laadvoorziening.
Het overall doel van dit OP Zuid project is om de adoptie van elektrisch rijden te vergroten. Met het afbouwen van de belastingvoordelen voor elektrisch rijden, wordt de adoptie vooral bepaald door niet financiële zaken, waaronder de beschikbaarheid van of bekendheid met laadinfrastructuur. Gemeentes hebben hun verantwoordelijkheid in het realiseren van deze laadinfrastructuur, maar moeten ook obstakels in de publieke ruimte voorkomen en de visuele kwaliteit hiervan bewaken. Ook zullen laadpunten in de toekomst steeds meer intelligentie vragen om bijvoorbeeld capaciteitsproblemen te voorkomen, om de beschikbaarheid te vergroten, om de stroomkosten dynamisch en flexibel te verrekenen, of om laadgedrag te voorspellen. Het project richt zich op de slimme uitrol van de StreetPlug door met een aantal demonstratieprojecten de kennis over de voordelen van een slim, ondergronds laadpunt te vergroten en een aantal innovatieve features toe te voegen, zodat dit als een serieus alternatief voor bovengrondse laadpalen of laadstations wordt beoordeeld. Het project bereid een grootschalige uitrol van ondergrondse laadpunten voor.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen