Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SUN - Moestuin MSP

Looptijd: van 1 juli 2008 tot 30 juni 2011

  Projectbeschrijving  In de wijk MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld, Palemig) in Heerlen (één van de zeven zogezegde ‘aandachtswijken’ in Nederland, België en Duitsland die in het kader van het grensoverschrijdende project SUN - Sustainable Urban Neighbourhoods - samenwerken) zijn sinds enkele jaren nieuwe ontwikkelingen tot stand worden gebracht. Op een voormalige slooplocatie in het centrum van deze wijk werd, samen met bewoners, een collectieve moestuin tot stand gebracht. Deze tuin wordt onderhouden en beheerd door actieve bewoners uit de wijk. Het doel van de ontwikkeling van deze tuin is het verbeteren van het leef- en woonklimaat door het versterken van de sociale cohesie en de betrokkenheid in de wijk. Daarnaast heeft de tuin ook een educatieve functie. Onder het motto: ‘Het zaaien van ontmoetingen, het oogsten van contacten’, is er middenin de moestuin een grote ontmoetingsplek gecreëerd, waar op een ontspannen wijze nieuwe contacten kunnen worden aangegaan.     Algemeen informatie over het grensoverschrijdende project SUN is te vinden op http://www.interregemr.eu/site_nl1/projekte/view.php?cat=14.   In dit grensoverschrijdende project werken partners uit verschillende landen samen aan het vinden van oplossingen voor gemeenschappelijke thematieken/problemen. De publieke cofinanciering binnen het project is afkomstig van verschillende overheden uit Nederland, België en Duitsland.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen