Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Sustainable Industrial Sites (SIS) (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 juli 2008 tot 31 maart 2013

Dit project moet ontwerpers, beleidsmakers, de economie ondersteunende instanties en ondernemers grensoverschrijdende instrumenten ter beschikking stellen, die zij kunnen gebruiken om duurzame of in hernieuwbare energie gespecialiseerde bedrijventerreinen in te richten.   Het SIS project kent de volgende drie doelstellingen: Ontwikkeling en testen van innovatieve en controle instrumenten voor een duurzame ontwikkeling Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor voorbeeldprojecten met verschillende thematische zwaartepunten zoals energievoorziening, specialisatie op het gebied van hout – duurzaam bouwen- energie, het ontwikkelen van een duurzaam en qua energie gebruik efficiënt nieuw bedrijventerrein , het herontwikkelen van een bestaand bedrijventerrein op basis van duurzaamheidscriteria Het vermarkten en verknopen van duurzame bedrijventerreinen (zowel in de Euregio Maas-Rijn als ook met andere voorbeeldregio’s)    Nederlandse partner in dit project: - Parkstad Limburg Postbus 200, NL-6400 AE Heerlen Contactpersoon: De heer Peter M. Bertholet (directeur) p.bertholet@parkstad-limburg.nl   - AVANTIS GOB Aachen Heerlen NV Snellius 8, NL-6422 RM Heerlen Contactpersoon: De heer René Seijben (directeur) reneseijben@avantis.org   - BTM Parkstad Limburg CBS-weg 2, NL-6412 EZ Heerlen Contactpersoon: A. Kijk in de Vegde (Voorzitter) btm@parkstad-limburg.nl     - 

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen