Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Sustainable Surfaces & Membranes (S2M)

Looptijd: van 01.01.2016 00:00:00 tot 31.03.2019 00:00:00

De toenemende antibioticaresistentie van bacteriën verhoogt de gezondheidsrisico’s in bijvoorbeeld ziekenhuizen, stallen, waterzuiveringsinstallaties en zuivelfabrieken. Gebruikelijke stoffen die bacteriën doden, verliezen op termijn hun effectiviteit. Deze zijn bovendien schadelijk voor de volksgezondheid- Industrie en wetenschap in het Nederlands-Duitse grensgebied werken daarom samen aan nieuwe oplossingen in het project Sustainable Surfaces & Membranes (S²M). Op 10 maart 2016 vond in het Kennispark Twente in Enschede de Kickoff van het project plaats, dat zich richt op antimicrobiële oppervlakten en membraantechnologieën

Aan het project, dat wordt gecoördineerd door het Netzwerk Oberfläche NRW, nemen 19 partners uit Nederland en Duitsland deel. “De product- en procesinnovaties in de grensregio worden door het project duurzaam versterkt”, vertelt projectleider Martin Gründkemeyer, en wijst op de gemotiveerde deelnemers.

Bacterien en schimmels zijn niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar kunnen ook in productieketens de materialen beschadigen of de energiebehoefte laten stijgen. Gründkemeyer: “Om antimicrobiële oppervlakken te bereiken wordt consequent afgezien van het gebruik van conventionele biociden en zware metaalverbindingen; als alternatief worden intrinsiek antimicrobiële polymeren, hoge-energie-nanodeeltjes en polydopamine gebruikt, getest en verder ontwikkeld voor specifieke toepassingen”

Het zwaartepunt van het project “Sustainable Surfaces & Membranes (S²M)” ligt op de ontwikkeling van antimicrobiële oppervlakten. Die worden bijvoorbeeld buitenshuis gebruikt in coatings en in hygiënisch gevoelige gebieden, of voor antimicrobiële lijmen en kitten voor sanitair en koelruimten. Bovendien wordt in het project aandacht besteed aan de ontwikkeling en optimalisatie van membranen. Membranen komen voor in voedselverpakkingen, in voedselproductie (bijvoorbeeld bij de drinkwaterzuivering of melkfiltratie) en in brandstofcellen. Aanvullend wordt een methode voor het karakteriseren van biofilms en een standaardtestmethode voor de karakterisering van bacteriële besmetting in emulsieverf ontwikkeld.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen