Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Sustainder – Open Source Smart Outdoor Solutions

Looptijd: van 2 september 2016 tot 21 december 2019
afbeelding Sustainder

Het bedrijf Sustainder richt zich op de smart outdoor-markt. Sustainder heeft een uniek concept ontwikkeld om met een Tesla-achtige ambitie aanzienlijk marktaandeel op te bouwen. Deze subsidie is bedoeld om de ingrediënten die ‘klaar staan’ (een sterk technisch en marketingconcept, ondernemerschap, vermaarde partners, financiële armslag) samen te voegen tot een nieuwe generatie energiezuinige en intelligente straatverlichting, die direct kan worden uitgerold, en de basis vormt voor additionele producten en dienstverlening.

 De smart outdoor-markt is booming, aangejaagd door mondiale verstedelijking, opkomst van LED-verlichting en de massale inzet van ICT in de publieke ruimte om maatschappelijke uitdagingen zoals veiligheid en mobiliteit aan te pakken. Sustainder voldoet aan de voorwaarden om in deze interessante markt een rol van betekenis te spelen. Een unieke omstandigheid was het beschikbaar komen van de armaturenfabriek van Philips in Emmen, die met een aantal partners wordt omgebouwd tot een moderne smart factory, onder andere voor de fabricage van armaturen. Los daarvan heeft Sustainder al een technische voorsprong via het bedrijf Dazzletek die wereldwijd koploper is op het terrein van besturingen van openbare verlichting. Ook hebben de ondernemers achter Sustainder een zware trackrecord bij het opzetten en uitbouwen van hightechbedrijven. Luminext is daarnaast verantwoordelijk voor de integratie van de Sustainder armaturen met hun backoffice pakket Luminizer. Daarnaast ontwikkelt Luminext een aantal applicaties voor de Sustainder armaturen en het ontsluiten van de sensordata.

 Sustainder heeft een uniek concept uitgerold. Naast LED-verlichting en een slimme cassette om verlichting intelligent te maken, ontwikkelt Sustainder een multifunctioneel platform waar andere bedrijven op kunnen aanhaken, bijvoorbeeld met hun communicatie-modules of observatie-camera’s. Deze open source benadering is een unicum in de verlichtingsmarkt. Sustainder ontwikkelt een brokerage layer voor de ontsluiting van de sensor data via open en gestandaardiseerde API’s. Deze API’s bieden derden de mogelijkheid om Smart City toepassingen te ontwikkelen, maar ook backoffice systemen voor lichtbesturing aan te sluiten. Sustainder heeft daarmee een ijzersterke business propositie.

 De plannen en de ambities van Sustainder zijn precies wat Zuidoost Drenthe nodig heeft. Sustainder is een van de aanjagers van een nieuwe Brainport-achtige hightech-campus, die in samenwerking met de NOM wordt ontwikkeld. Deze campus bestaat uit een cluster van OEM-bedrijven, een gemeenschappelijke smart factory en een incubator in samenwerking met de Stenden Hogeschool en moet daarmee een belangrijke impuls zijn voor het ontstaan van een nieuwe industrie en nieuwe werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen