Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Sustainder – Open Source Smart Outdoor Solutions

Looptijd: van 2 september 2016 tot 21 december 2019
afbeelding Sustainder

In het kielzog van de overname van Philips Emmen door Chezz Partners gaat het bedrijf Sustainder zich richten op de smart outdoor-markt. Sustainder heeft daartoe een uniek concept ontwikkeld om met een Tesla-achtige ambitie aanzienlijk marktaandeel op te bouwen, waardoor er in Emmen een nieuwe zelfscheppende industrie ontstaat. Deze subsidie is bedoeld om de ingrediënten die ‘klaar staan’ (een sterk technisch en marketingconcept, ondernemerschap, vermaarde partners, financiële armslag) samen te voegen tot een nieuwe generatie energiezuinige en vooral intelligente straatverlichting, die direct kan worden uitgerold, en de basis is voor additionele producten en dienstverlening.

De smart outdoor-markt is booming, aangejaagd door mondiale verstedelijking, de opkomst van LED-verlichting en de massale inzet van ICT in de publieke ruimte (steden, platteland, industriegebieden, etc.) om maatschappelijke uitdagingen zoals veiligheid en mobiliteit aan te pakken. Overal ontstaan smart grids van connected devices waarin de aloude straatlantaarn als verbindende schakel (hub) een centrale rol speelt. We zien dat de leveranciers van armaturen last hebben van de wet van de remmende voorsprong, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwkomers.

Sustainder voldoet aan de voorwaarden om in deze interessante markt een rol van betekenis te gaan spelen. Een unieke omstandigheid is het beschikbaar komen van de armaturenfabriek van Philips, die met een aantal partners wordt omgebouwd tot een moderne smart factory, onder andere voor de fabricage van armaturen. Los daarvan heeft Sustainder een technisch voorsprong via het bedrijf Dazzletek dat wordt ingebracht. Dazzletek is wereldwijd koploper op het terrein van besturingen van openbare verlichting. Meer in het algemeen hebben de ondernemers achter Sustainder een zware trackrecord bij het opzetten en uitbouwen van hightechbedrijven. De markt heeft daar al enthousiast op gereageerd, wat onder andere blijkt uit het feit dat Eneco (met een installed-base van 1.3 mio lantaarnpalen en plannen om internationaal uit te rollen) is ingestapt als ontwikkelpartner en launching customer en de grote interesse vanuit risicodragende financiers om mee te doen. Andere ‘startups’ ondervinden grote problemen om hun operatie te financieren of de productie op te schalen, en komen daardoor niet verder dan ‘innovatieprojecten’.

Sustainder gaat een uniek concept uitrollen. Naast LED-verlichting en, overigens technisch superieure, controlers om verlichting intelligent te maken, ontwikkelt Sustainder een multifunctioneel platform waar andere bedrijven op kunnen aanhaken, bijvoorbeeld met hun communicatie-modules of observatie-camera’s. Deze open source benadering is een unicum en stelt Sustainder in staat om niet alleen leverancier van smart city equipment te worden, maar ook makelaar in data van Smart Cities. Deze data wordt opgevangen in een brokerage layer (Sustainder), waar een check plaatsvindt (bijvoorbeeld of de data 1 keer per week correct en op tijd wordt verstuurd). Deze data gaat na deze validatie naar een data platform (Luminext) waar het kan worden gestructureerd, geanalyseerd en verrijkt. Het data platform zorgt via een API dat software ontwikkelaars op de behoefte toegesneden applicaties kunnen ontwikkelen. Hierdoor ontstaan nieuwe deinsten en innovatieve verdienmodellen die door Sustainder / Luminext ontwikkeld worden. Sustainder heeft daarmee een ijzersterk business propositie.

De plannen en de ambities van Sustainder zijn precies wat Zuidoost Drenthe op dit moment nodig heeft. Sustainder is de aanjager van een nieuwe Brainport-achtige hightech-campus, die in samenwerking met de NOM wordt ontwikkeld. Deze campus bestaat uit een cluster van OEM-bedrijven, een gemeenschappelijke smart factory en een incubator in samenwerking met de Stenden Hogeschool en moet daarmee een belangrijke impuls zijn voor het ontstaan van een nieuwe zelfscheppende industrie en nieuwe werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen