Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SvW bij Van den Pol Elektrotechniek B.V. 2009-2010

Looptijd: van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Van den Pol is een elektrotechnisch installatiebedrijf met ruim 70 jaar ervaring. De ontwikkelingen op het gebied van elektrotechniek gaan zeer snel: er zijn meer geautomatiseerde systemen en strengere milieueisen. Vaardigheden en competenties van medewerkers moeten daarmee in de pas lopen. Van den Pol hecht daarom veel belang aan voortdurende bijscholing van de eigen mensen. Het bedrijf laat met behulp van ESF 180 laagopgeleide medewerkers een reeks opleidingen volgen tot maximaal mbo-4-niveau. Het gaat om technisch personeel, maar ook medewerkers met een administratieve of organisatorische functie doen mee. De werknemers verbreden en verdiepen daarmee hun kennis en kunde. Vervolgens zijn ze breder inzetbaar en vervullen ze hun functie beter.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen