Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SW-bedrijven als banenmakelaar 1

Looptijd: van 1 februari 2014 tot 30 april 2015
Plattegrond van de locatie van het project

Het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds voor de markt van re-integratie, arbodienstverlening en mobiliteit (fonds ARM) is een stichting voor open innovatie, kennisdeling en het opleiden van medewerkers op het gebied van arbo, preventie, re-integratie en mobiliteit. Fonds ARM vraagt onder andere subsidie aan uit het Europees Sociaal Fonds voor werkgevers die hun werknemers willen scholen en voor sociale innovatie. In dit ESF-project zorgt O&O-fonds ARM ervoor dat SW-bedrijven (sociale werkplaatsen) met extra middelen kunnen investeren in passend loopbaanbeleid voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze groep krijgt hierdoor een kansrijk perspectief op regulier werk. Door middel van enquêtes, interviews en deskresearch onderzoekt Fonds ARM waar de schoen wringt bij het huidige beleid en wat beter zou kunnen bij het vormgeven en uitvoeren van loopbaan- en ontwikkeltrajecten. Ook peilt Fonds ARM de behoeften en wensen van de medewerkers. Deze analyse is het vertrekpunt voor de SW-bedrijven om een toegesneden beleidsplan voor loopbaan- en ontwikkeltrajecten op te stellen. De SW-bedrijven starten diverse pilots om het loopbaanbeleid en de bijpassende tools en trajecten te beproeven. De goede voorbeelden en opgedane kennis wordt verspreid en gedeeld tijdens onder andere webinars, om te laten zien wat het kan betekenen voor de toekomst van de SW-bedrijven en de sector als geheel.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen