Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Sybolt

Looptijd: van 4 januari 2021 tot 31 oktober 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Het huidige tekort aan betaalbare woningen in Nederland vormt een grote maatschappelijke uitdaging. De bouwsector is een belangrijke speler om dit tekort te doen verkleinen. Echter; uit jaarlijkse rapportages van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de sector niet in staat is de geplande projecten te realiseren. Dit komt voornamelijk door het grote tekort aan geschoold vakpersoneel, de afhankelijkheid van weersomstandigheden en de complexiteit van het aanleveren van de juiste materialen op het juiste moment. Mede hierdoor is de kostprijs de afgelopen jaren met ruim 30% gestegen wat ervoor zorgt dat er geen rendabele exploitatie van betaalbare sociale en beleggershuur woningen mogelijk is. De coronapandemie en de stikstofimpasse hebben de realisatie van productie verder vertraagd.
Eén van de meest lastige stappen om te automatiseren is het afwerken van gevels. Dit vindt nu grotendeels handmatig plaats door metselaars. De beperkte beschikbaarheid van vakpersoneel en trage snelheid van een handmatig proces maken het afwerken van gevels tot de ‘missing link’ op weg naar volledig geautomatiseerd bouwen. Onderzoek wijst uit dat het tekort aan vakpersoneel niet van tijdelijke aard is, aangezien de jonge generatie veel minder kiest voor een zwaar, handmatig beroep in de bouw.
Boikon heeft gekozen voor het ontwikkelen van een volautomatische gevelafwerkingsinstallatie omdat het ziet in de markt dat deze processtap in het bouwen van woningen een belangrijk knelpunt vormt in de transitie richting geïndustrialiseerd bouwen en renoveren. Om woningen een aantrekkelijk uiterlijk te geven, en om te voldoen aan eisen vanuit de omgevingswet is het vereist om woningen te voorzien van een gevel vervaardigt met bakstenen. Hiervoor is vakkundig metselen vereist. De “missing link” van modulair bouwen en renoveren tot op heden is industrialisatie van dit arbeidsintensieve en ambachtelijk proces.
Boikon de samenwerking aangegaan met Van Wijnen, één van de tien grootste bouwondernemingen van Nederland. Van Wijnen onderscheidt zich in een traditionele sector door zijn ambitie om te komen tot een volledig circulaire en duurzame manier van bouwen van betaalbare en comfortabele woning- en utiliteitsbouw. Van Wijnen deelt de opvatting van Boikon dat het afwerken van gevels het grootste knelpunt vormt richting geïndustrialiseerd bouwen. Daarom bieden zij plaats aan een proefopstelling van het door Boikon ontwikkelde procedé in hun nieuwe fabriek in Heerenveen. Van Wijnen werkt samen met Boikon aan het demonstreren van de installatie en zodoende valoriseren van het procedé; een belangrijke stap richting marktacceptatie.


Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen