Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Talent ontwikkeling, Talent benutten

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Het Ichthuscollege is een school voor praktijkonderwijs. De opleiding helpt haar leerlingen bij de overstap naar een baan of vervolgopleiding op mbo-niveau. Ze ontvangt hiervoor ESF-subsidie. Eerst oriënteert de leerling zich op toekomstige beroepen. Via nagebootste praktijksituaties leert de jongere wat op de werkvloer van hem verwacht wordt. Ook kijkt het college naar wat de leerling kan en wil. Uiteindelijk mag de jongere stages lopen. Zo is de overgang van school naar werk een geleidelijk proces. De school wil voorkomen dat haar leerlingen thuis komen te zitten. Daarom biedt het Ichthuscollege een individueel traject aan leerlingen van achttien jaar en ouder. De jongeren komen één dag in de week naar school en gaan vier dagen op stage totdat ze passend werk vinden.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen