Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Task Force W?rme - WiEfm 2.0

Looptijd: van 1 april 2019 tot 31 maart 2022

WiEfm 2.0 is de oprichting van een ?Taskforce Warmte? als antwoord op de vraag naar een collectieve, duurzame warmtevoorziening in de EUREGIO. De Taskforce werkt op basis van een in het kader van het project te ontwikkelen applicatie- en planningtool om zo een duurzaam regeneratief warmteconcept op wijkniveau te berekenen. Ook test en stelt zij het gebruik van de modernste communicatievormen van de Augmented en Virtual Reality vast om de kansen van een ?warmtetransitie 3D? over te brengen. Daarbij geldt: ? De Duits-Nederlandse warmtemarkt biedt veel ontwikkelings- en innovatiepotentieel voor de bedrijven in de EUREGIO. ? De politieke wil en de regionale strategie?n worden door WiEfm 2.0 belichaamd en ontwikkeld tot het implementatieniveau. ? Het bestaande regionale actorennetwerk en de uitgevoerde praktijkvoorbeelden worden in WiEfm 2.0 gebruikt en uitgebreid om nieuwe projecten te realiseren. ? De Task Force Warmte heeft toegang tot een breed geschakeerd netwerk en ondersteunt bij alle vragen van de projectontwikkeling. ? De Task Force Warmte wordt Duits-Nederlandse contactorganisatie en motivator voor het thema warmte en duurzame energieconcepten in de EUREGIO. ? WiEfm 2.0 - wordt in de regio gezien als competent projectontwikkelingsplatform voor thema‹s die met warmte te maken hebben. - is intermediair van kennis en visies met frisse, moderne methoden en brengt innovatieve energiesystemen met innovatieve communicatiemiddelen over. - doet een technische check: hoe en waar kan ik vandaag al op een toekomstbestendige manier verwarmen? - laat niet alleen zien ‹hoe‹, maar ook ‹waar‹ de warmtetransitie moet beginnen - staat voor het op de markt brengen van innovatieve oplossingen voor de warmtetransitie - draagt als initiatief actief bij aan de CO2-reductie van de warmtesector.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen