Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Taskforce Duurzame Greenport Westland-Oostland

Looptijd: van 1 augustus 2008 tot 30 september 2014

De Taskforce zal zich tot en met 2013 bezig houden met het versterken van de samenwerking in de greenport gericht op vergroting van de duurzaamheid, met name op het gebied van energie en waterbeheer, en ervoor zorgen dat de daarvoor benodigde kennis wordt ontwikkeld en beschikbaar komt. De Taskforce Duurzame Greenport Westland richt zich op de verduurzaming van de glastuinbouw. De greenport stimuleert het opzetten en uitvoeren van projecten die daar een bijdrage aan leveren.

Het project bestaat uit een aantal onderdelen, zoals de ontwikkeling van een integraal besturingssysteem voor het combineren van gietwatervoorraad en piekwaterberging, de ontwikkeling van een systeem voor tuinders om optimaal te kunnen beslissen over benutting van duurzaam opgewekte energie en een transitiemanagementproject voor alle projecten in dit gebied gericht op duurzaamheid.

Door jaarlijks congressen en interactieve workshops te organiseren, zullen de deelnemende partijen bijdragen aan het snel en effectief beschikbaar krijgen van actuele kennis bij (tuinbouw)bedrijfsleven en kennisinstellingen. Verder wil het project het MKB in de greenport en andere actoren bewust maken van de betekenis van duurzaamheid voor de economische prestatie van de glastuinbouwsector en de kansen die er zijn voor verduurzaming op het gebied van energie en water.

Samenwerking tussen : TNO, WUR, TU Delft en de gemeente Westland.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen