Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Th. Hart de Ruyterschool

Looptijd: van 31 juli 2008 tot 30 juli 2009
Plattegrond van de locatie van het project

De Th. Hart de Ruyterschool is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso). De leerlingen vertonen gedragsstoornissen of hebben psychische problemen. Het ESF subsidieert het overgangstraject van school naar werk of vervolgopleiding. Daarmee krijgen de leerlingen de intensieve begeleiding die zij nodig hebben om een kans te maken op de arbeidsmarkt. Ook volgen zij trainingen en cursussen op hun vakgebied, zo mogelijk afgerond met een certificaat. Om een optimaal programma samen te stellen, werkt de school samen met het middelbaar beroepsonderwijs, de gemeente, het bedrijfsleven en het UWV. De school streeft naar samenwerking met andere partijen om arbeidsintegratie van de leerlingen te vergroten. Door arbeidssimulatie en analyse daarvan maakt de school aan de leerling duidelijk waaruit werk bestaat en welke vaardigheden hij daarvoor nodig heeft.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen