Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

The Automotive Learning Community (TALCom)

Looptijd: van 1 augustus 2018 tot 31 maart 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Het continue kunnen aansluiten op de arbeidsvraag in de automotive sector vraagt om het creëren van een adaptieve leeromgeving en een leercultuur die aanzet tot permanente ontwikkeling waarin werkenden, werkgevers en onderwijsinstellingen een leven lang leren en ontwikkelen als een vanzelfsprekend onderdeel zien van het arbeidsproces. Dit project beoogt het creëren van zo’n adaptieve leeromgeving en -cultuur waarin bedrijven en onderwijsinstellingen gezamenlijk zorg dragen voor het opleiden van het benodigde technische talent. Enerzijds door het opzetten van een Community, waarbinnen het bedrijfsleven en het onderwijs elkaar ontmoet, met elkaar samenwerkt en co-creëert. Anderzijds door het opzetten van een Academy waarbinnen bedrijven en onderwijs een juiste mix van modules aanbieden, die qua inhoud, leermethodiek, formeel en informeel leren goed op elkaar en op de leerbehoeften aansluiten. Deze leeromgeving, die hierna wordt aangeduid als TALCOM (The Automotive Learning Community), biedt bedrijven, (toekomstige) werknemers en het HBO / WO-onderwijs de mogelijkheid om op een krachtige manier samen te werken aan de ontwikkeling van de competenties van de automotive werknemer die nu én in de toekomst nodig is.
Vele nieuwe innovaties in de product- en procesontwikkeling, in de supply chain, voor benodigde competenties, leervormen en opleidingsmethoden en het praktisch oefenen in de (gesimuleerde) werkomgeving worden interactief en in samenhang met elkaar ontwikkeld, richting een opleidingsprogramma. Modulair, over de volle breedte van de keten, flexibel qua intensiteit, samenstelling en niveau. De werkpakketten om hiertoe te komen zijn in het volgende figuur schematisch weer gegeven. Dit wordt uitgevoerd door de belangrijke stakeholders uit de sector, zowel de kennisinstellingen (vijf) waarbij de doorlopende leerlijn is geborgd: WO-HBO-MBO, het groot bedrijf (negen) en het MKB (negen) samen met de ondersteunende brancheverenigingen (vier).

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen