Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

The Green & Blue Rhine Alliance

Looptijd: van 1 mei 2017 tot 30 juni 2021
Plattegrond van de locatie van het project

In de Duits ? Nederlandse grensregio is een Europees programma ontwikkeld om de samenwerking tussen Duitsland en Nederland te versterken. Dit programma beoogt de economische, sociale en regionale samenwerking te versterken. Samenwerking leidt tot nieuwe kansen voor de grensregio?s en afstemming van het beleid en investeringen. In het project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) wordt ingezet op het versterken van de Duits - Nederlandse samenwerking door middel van 1. Netwerkontwikkeling en communicatie (39 events)Versterken netwerken voor professionals: 5 events;Vergroten bewustwording door educatie en communicatie: 34 events;2. Grensoverschrijdende ecologische verbindingen ( 52 events)Oplossen barri?res migratieroutes otters: 52 stuks;3. Gezamenlijke kennisontwikkeling ( 10 events)Internationale Kennis Ateliers Uitwaardontwikkeling en natuurherstel: 5 maal en 5 ontwikkelde cases;Internationale Kennis Ateliers Trekvissen en otters: 5 maal en gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling over ecologische kerndata.De Rijn is hierbij het logische verbindende element omdat deze de gebieden al eeuwenlang met elkaar verbindt. Deze verbinding is voor mens, economie, landschap, water en natuur belangrijk.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen