Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

TIGER (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 maart 2010 tot 31 augustus 2013

- Touristische Inwertsetzung der Grenzüberschreitenden Europäischen Region - - Toeristische Investering in de Grensoverschrijdende Europese Regio –   De mijnbouw heeft in de provincies Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg, Luik en in de regio Aken onuitwisbare sporen nagelaten.   Dit tot dusver geheel miskende gebied in de Euregio Maas-Rijn werd door de grensoverschrijdende samenwerking tussen partners in het project „Industrielle Folgelandschaft“ voor het eerst toegankelijk gemaakt en gepromoot. Het vervolgproject TIGER beoogt nu, de grensoverstijgende, toeristische samenwerking en commercialisering van deze regio verder te versterken en uit te bouwen.   Het wil in toerisme investeren in de grensoverschrijdende Europese regio (TIGER). Dit moet het de bezoekers en bewoners er aangenamer maken, en moet met andere woorden de levenskwaliteit ten goede komen. Verder concentreren de projectpartners zich op de thema’s Industrieel erfgoed, Natuur en landschap en Energie en geschiedenis. Daarbij krijgen vooral het culturele erfgoed van toen de mijnen nog open waren en fietstoerisme aandacht.   Allereerst moeten de aanwezige producten worden geïnventariseerd en in de verschillende thema’s en doelgroepen worden onderverdeeld. Deze oplijsting moet de aanzet zijn tot de ontwikkeling van nieuwe, grensoverstijgende producten, en dient als basis om de marketing, distributie en communicatie door de deelnemende projectpartners te definiëren.   Nederlandse partner in dit project: - Parkstad Limburg Postbus 200, NL-6400 AE Heerlen Contactpersoon:  De heer Peter Bertholet (directeur) p.bertholet@parkstad-limburg.nl   - VVV Zuid Limburg Postbus 820, NL-6300 AV Valkenburg aan de Geul Contactpersoon: Mevrouw Anya Niewierra (directeur) anya.niewierrra@vvvzuidlimburg.nl

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen