Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

TNL - ESF 2-3-2007

Looptijd: van 1 maart 2007 tot 29 februari 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Dit ESF-project zorgt voor extra scholing voor medewerkers van Proteion Thuiszorg Noord-Limburg (PTNL). De werknemers van de organisatie volgen opleidingen tot verzorgende of gespecialiseerd verzorgende (mbo3). Daardoor kunnen de werknemers zich ontwikkelen, in nieuwe functies en taken groeien en doorstromen naar hogere functies. Binnen het project is ook aandacht voor laagopgeleide werknemers, bijvoorbeeld via interne scholingen en opleidingen tot thuishulp. Om deze opleidingen goed te laten verlopen is begeleiding van de leerlingen in de praktijk noodzakelijk. Daarom investeert PTNL ook in het opleiden van mentoren en werkbegeleiders. Het bijscholingsprogramma houdt de kwaliteit van het personeel systematisch op peil. Met goed geschoolde medewerkers kan PTNL aan de snel veranderende zorgvraag blijven voldoen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen