Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Toekomst centraal

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010

Op Mytylschool de Trappenberg zitten lichamelijk en meervoudig gehandicapte en langdurig zieke leerlingen. Veel beroepen zijn voor hen niet geschikt. Met behulp van het ESF-project verbetert de school de overstap naar een passende baan of vervolgopleiding. De school brengt in kaart wat de leerling kan en wil. Op basis daarvan krijgt de jongere onderwijs op maat. De leerlingen oefenen in praktijksituaties, waarbij de school rekening houdt met hun beperkingen. Daarna brengen de jongeren de geleerde vaardigheden in de praktijk tijdens een stage. Ook volgen ze vakcursussen. De Trappenberg werkt samen met andere scholen, instanties en instituten uit het werkveld.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen