Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Toekomstgerichte spoedzorg / Zukunftsorientierte Notfallhilfe

Looptijd: van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022

Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE) heeft een verbindende, aanjagende en faciliterende rol bij grensoverschrijdende samenwerking in de acute zorg. Enerzijds door de contacten te onderhouden met zowel de Nederlandse als Duitse ketenpartners op het gebied van grootschalige gebeurtenissen. Anderzijds dient het bureau verbinding te houden met de eigen diverse portefeuilles, waaronder de reguliere acute zorg en de opgeschaalde zorg. Samen met haar Nederlandse en Duitse ketenpartners wil BAZE de samenwerking -die in het verleden is begonnen- voortzetten en toewerken naar een toekomstbestendige grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio om zo de reeds behaalde resultaten in cement te gieten. De focus zal hierbij liggen op het verder ontwikkelen van opleidingen in de ambulancezorg om personeel grensoverschrijdend in te kunnen zetten zodat acute zorg zo snel mogelijk geleverd wordt en gezamenlijk oefenen om voorbereid te zijn op grootschalige rampen en incidenten.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen