Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Total Productive Maintenance – Bakker Barendrecht groente en fruit

Looptijd: van 1 september 2011 tot 31 mei 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Bakker Barendrecht is een van de grootste groente- en fruitbedrijven van Nederland. Voor Bakker Barendrecht is het essentieel om continu bezig te zijn met verbetering. Niet alleen dat de klanten succesvol en blij met Bakker Barendrecht zijn, maar ook voor de ontwikkeling van de organisatie. Met behulp van ESF-subsidie onderzoekt Bakker Barendrecht hoe het bedrijf tegen lagere kosten en met hogere kwaliteit kan produceren.Bakker Barendrecht is ervan overtuigd dat de meeste winst in de processen te behalen is op het menselijk aspect. Zo zijn er, bij op het zich kleine issues binnen het proces, vaak grote besparingen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het aantal pallets dat valt tijdens het proces. Als er een gepaste oplossing voor dit probleem kan worden geformuleerd, is de besparing zeker €130.000,- per jaar. Dergelijke problemen komen alleen aan de oppervlakte, wanneer ook de medewerkers van de werkvloer zich geroepen voelen zich actief op stellen in het signaleren van problemen en eventuele procesverbeteringen. Door op een wijze te werken waarbij er minder kans is op fouten en inefficiëntie, wordt de kans op overwerk, stress en onevenredige werkdruk aanzienlijk kleiner. De nieuwe werkwijze moet van Bakker Barendrecht een dynamischere meer zelflerende organisatie maken, waarbij in elke laag van de organisatie door een kritische blik op de processen continue ontwikkeling centraal staat.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen