Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Towards TTC (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 januari 2011 tot 31 december 2013

  LifeTecAachen – Jülich e.V.  (D)   NanoHouse  (NL)   Sirris  (B)   INFOPOLE Cluster TIC  (B)   WfG Ostbelgien  (B)   Leuven. Inc (geassocieerde partner) (B)   Provinciale OntwikkelingsMaatschappij, Limburg (geassocieerde partner) (B)   INTRA e.V (geassocieerde partner) (D)   Er is sinds 2008 een grensoverschrijdend initiatief opgestart onder de naam Top Technologie Re­gio (TTR). Hierbij wordt er zeer nauw samengewerkt tussen een aantal provincies en regio's uit Nederland, Duitsland en België. Zeer concreet gaat het hier over de provincies Noord-Brabant en Limburg uit Nederland; de provincies Limburg, Luik en Vlaams-Brabant uit België alsook de regio's rond Keulen en Düsseldorf of het westelijk deel van de deelstaat Nordrhein-Westfalen in Duitsland.   Dit initiatief heeft twee zeer belangrijke strategische doelstellingen. De eerste doelstelling streeft ernaar grensoverschrijdende projecten te definiëren om op die manier het potentieel van deze TTR-regio op economisch en wetenschappelijk vlak verder te kunnen ontwikkelen. De individuele regio's scoren op dit moment reeds zeer goed maar dit kan verbeterd worden door een doorgedre­ven samenwerking tussen de respectievelijke regio's. De tweede doelstelling is gericht op de ver­betering van de grensoverschrijdende samenwerking op beleidsmatig en institutioneel vlak. Dit moet toelaten deze "functionele" regio beter te kunnen positioneren op Europees vlak alsook bin­nen de respectievelijke landen.   Het TTR initiatief heeft ondertussen geleid tot een eerste concreet project: towards "Top Techno­logy Cluster" (TTC). Het is de eerste keer dat de verschillende regio's effectief samenwerken. Het TTC project heeft als doel om het economische weefsel grensoverschrijdend te versterken binnen de speerpuntsectoren of clusters van TTR met name: Gezondheid (Life Sciences) ICT Energie Chemie en nieuwe materialen   Nederlandse partner in dit project: - NV Industriebank LIOF Postbus 1310, NL-6201 BH Maastricht Contactpersoon: De heer Jerome Verhagen (directeur) jverhagen@liof.nl   - Brainport Development NV Postbus 2181, NL-5600 CD Eindhoven Contactpersoon: Mevrouw Elies Lemkes-Straver e.lemkes@brainportdevelopment.nl   - NV Brabantse Ontwikkelings Maaschappij (BOM) Postbus 3240, NL-5003 DE Tilburg Contactpersoon: De heer Dr. Jan Pelle (Managing directeur) jpelle@bom.nl   - Stichting DSP Valley HTC 69, NL-5656 AE Eindhoven Contactpersoon: De heer Peter Simkens (Bestuurder) peter.qimkens@dspvalley.com   - NanoHouse Arendstraat 12, NL-6135 KT Sittard Contactpersoon: De heer John Bijsman (Voorzitter) johnbijsmans@NanoHouse.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen