Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Transities Food & Feed

Looptijd: van 24 februari 2014 tot 23 mei 2015

SOL, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de levensmiddelenindustrie, helpt bedrijven & branches in de levensmiddelenindustrie om hun prestaties te verbeteren en hun concurrentiekracht te versterken. Dit doet zij op drie terreinen: werken & leren, sociale innovatie en subsidies. Zo organiseerde de SOL financiële ondersteuning uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor Food & Feed  om boventallige werknemers ‘van werk naar werk’ te begeleiden. Food & Feed is een netwerk van en voor bedrijven uit de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in de regio Noordoost-Brabant. Samen met onderwijsinstellingen, overheden en uitzendbureaus spant zij zich in voor werving en behoud van personeel door middel van onder andere imagoverbetering, onderlinge kennisdeling en scholing. In het ESF-project doet Food & Feed onderzoek naar doelgroepen, draagvlak en vraag en aanbod, om de regionale context helder te krijgen voor het laten slagen van werk-naar-werk trajecten. In de vervolgfase vinden pilots plaats via permanente en tijdelijke werk-naar-werk trajecten (arbeidspools en jobroulatie). Het doel is om in een periode van 8 maanden minimaal 10 personen van werk-naar-werk te begeleiden. Deze trajecten bieden perspectief voor de medewerkers en voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terechtkomen. Bovendien is de verwachting dat deze regionale werkzekerheid een positieve aantrekkingskracht heeft op nieuw personeel.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen