Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

TreeMania

Looptijd: van 1 januari 2020 tot 30 juni 2022

Het effici?nt gebruik van natuurlijke hulpbronnen is een van de belangrijkste taken waarmee de samenleving vandaag de dag wordt geconfronteerd. De groeiende wereldbevolking en het welvaartsniveau leiden onder meer tot een toename van woongebieden, waardoor de verstedelijking toeneemt en er steeds minder ruimte blijft voor groen. Geschikte concepten voor het duurzaam in stand houden van een gezonde leefomgeving in stedelijke gebieden ontbreken. Met de ondertekening van Agenda 2030 in 2016 hebben zowel Nederland als Duitsland zich ambitieuze doelen gesteld, die nu vooral op gemeentelijk niveau moeten worden uitgevoerd. Deze doelstellingen moeten ook worden bereikt met behulp van digitale technologie. De Duitse duurzaamheidsstrategie stelt letterlijk: 'Met het oog op Agenda 2030 is het belangrijk om de technische en wetenschappelijke vooruitgang te gebruiken om ecologische en sociale uitdagingen aan te gaan. Duurzaamheid en digitalisering vragen om of leiden tot een verandering in de samenleving, de economie en de levensstijl'. Het doel van TreeMania is het ontwikkelen van duurzame methoden voor het kweken, aanplanten en verzorgen van bomen en struiken in stedelijke gebieden. Het project zal deze methoden combineren met digitale elementen en artificial intelligence om gegevens over gezondheid van bodem, bomen en struiken te verzamelen en deze in dashboards samen te stellen. Dit product van duurzaam landschaps- en bodembeheer, digitale technologie en state-of-the-art sensortechnologie maakt deze projectaanpak innovatief. TreeMania heeft veel positieve effecten: Milieubescherming, duurzame stadsontwikkeling (bv. luchtkwaliteit, temperatuurbalans, fijnstofverontreiniging, grondwateronttrekking, biodiversiteit, bescherming tegen overstromingen), het aantrekkelijker maken van de gemeenschappelijke ruimte voor burgers en het bijdragen tot het doelgericht voldoen aan de wettelijke vereisten ('van middelvoorschriften naar doelvoorschriften').

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen